سمانه محمودی
رزرو آنی
306
کلاس برگزارشده
27
زبان آموز
5
139 نظر
8.1
میانگین جلسات زبان‌آموز
قوانین لغو کلاس
زمان های آزاد مدرس
کاملا خالی
نیمه خالی
غیرقابل رزرو
معرفی مدرس
سلام/ سمانه محمودی هستم👩‍🏫.. .شش ساله ک تدریس رو تو سطوح سنی مختلف انجام میدهم و تدریس و دوست دارم.😍
من کارشناسی و ارشد اموزش زبان انگلیسی رو دارم.
بسته ب نیاز و سطح شما کتابهای مختلفی انتخاب میشع.اگع دوست داشتع باشین یادگیری و مکالمه با کارتون و فیلم هم خاهیم داشت، هم فاله هم تماشا.

تو دوره کودکان کتابهای first friends و کار میکنم همراه با ی شروع نوشتاری قوی الفبا.بعد متمرکز میشم رو اسپیکینگ و سایر مهارتها...‌
تو دوره نوجوانان، تو کتابای مختلفی میشع کار کرد ، مثل family و magic time ، همزمان اصطلاح و نکاتم یاد میگیرین.
شما بزرگترها، بر اساس سطحتون کتابایی مثل file و speak now و headway و غیره همراه کتابای جانبیش میخونین بشرطی ک همت کنین و بخایین، هر چهار مهارت قوی میشع و اینکع دایره لغاتتونم بالا میرع بشرط اینکع 🏃‍♀️🏃‍♂️فرار نکنین.
زبان یاد گرفتن انگیزه ، تلاش و صبوری میخادددد.
حتی اگع بزرگسالین و فک میکنین خیلی سطحتون پایینه میتونی💪.
(لطفا اگع تو یادگیری مصممی همراهم باش)
اگع الان شروع کنین ، دو سال دیگع نمیگین چرا دوسال قبل شروع نکردم. 😑
تخصص های مدرس

دوره ها

نظرات زبان آموزها