راهنمای رزرو کلاس با اساتید
کلیک کنید
فیلترهای جستجو
اساتید جدید (تخفیف ویژه)
تعیین سطح رایگان
استادهای دارای ویدیو
انگلیسی
همه
همه
همه
همه
همه
آیلتس
تافل
زبان عمومی
مصاحبه کاری و تحصیلی
زبان تجاری
مهاجرت و اپلای
زبان کنکور ارشد و دکتری
زبان کودکان
Free Discussion
اسپیکینگ
رایتینگ
ریدینگ
لیسنینگ
تکمیل رزومه
مقاله نویسی
تصحیح رایتینگ
آزمون های داخلی
زبان راهنمایی و دبیرستان
لهجه نیتیو لایک
PTE
GRE
Delete پاک کردن همه china-dot china-dot
مرتب سازی
علیرضا بختیاری

علیرضا بختیاری

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) زبان عمومی آیلتس مهاجرت و اپلای

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

65,000 تومان

کیانوش هاشم زاده

کیانوش هاشم زاده

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: IELTS

پیشرفته (C1-C2) آیلتس مهاجرت و اپلای اسپیکینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

290,000 تومان

ارسلان فرج نژاد

ارسلان فرج نژاد حرفه ای

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: GRE

پیشرفته (C1-C2) متوسط (B1-B2) GRE مهاجرت و اپلای مصاحبه کاری و تحصیلی

جلسه آزمایشی

20,000 تومان

جلسه یک ساعتی

130,000 تومان

رسول علیرضایی

رسول علیرضایی باتجربه

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) زبان عمومی اسپیکینگ Free Discussion

جلسه آزمایشی

10,000 تومان

جلسه یک ساعتی

80,000 تومان

پرهام مارزلو

پرهام مارزلو حرفه ای

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: IELTS

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) آیلتس زبان عمومی اسپیکینگ

جلسه آزمایشی

10,000 تومان

جلسه یک ساعتی

80,000 تومان

افسانه عباسزاده

افسانه عباسزاده حرفه ای

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

پیشرفته (C1-C2) متوسط (B1-B2) آیلتس رایتینگ مقاله نویسی

جلسه آزمایشی

15,000 تومان

جلسه یک ساعتی

80,000 تومان

فاطمه جوان فرد

فاطمه جوان فرد

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان کودکان زبان راهنمایی و دبیرستان زبان عمومی

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

70,000 تومان

سمیرا ایوبی

سمیرا ایوبی حرفه ای

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) اسپیکینگ Free Discussion زبان عمومی

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

85,000 تومان

متین عزیزی

متین عزیزی حرفه ای

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: IELTS

پیشرفته (C1-C2) متوسط (B1-B2) آیلتس زبان عمومی Free Discussion

جلسه آزمایشی

10,000 تومان

جلسه یک ساعتی

60,000 تومان

امید ریخته گر

امید ریخته گر باتجربه

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: IELTS

پیشرفته (C1-C2) متوسط (B1-B2) آیلتس زبان عمومی اسپیکینگ

جلسه آزمایشی

5,000 تومان

جلسه یک ساعتی

40,000 تومان

حسین اکتفان

حسین اکتفان حرفه ای

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: IELTS

پیشرفته (C1-C2) متوسط (B1-B2) آیلتس اسپیکینگ تصحیح رایتینگ

جلسه آزمایشی

10,000 تومان

جلسه یک ساعتی

80,000 تومان

هاجر کاشانی

هاجر کاشانی حرفه ای

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) اسپیکینگ مهاجرت و اپلای آیلتس

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

155,000 تومان

حدیثه رنجبر

حدیثه رنجبر

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: TTC

مبتدی (A1-A2) زبان راهنمایی و دبیرستان زبان کودکان

جلسه آزمایشی

5,000 تومان

جلسه یک ساعتی

20,000 تومان

فرینا محمدخانی

فرینا محمدخانی حرفه ای

استاد زبان انگلیسی language English

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) آیلتس اسپیکینگ رایتینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

90,000 تومان

مهسا خادری

مهسا خادری

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی Free Discussion اسپیکینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

55,000 تومان

حامد کاظمی

حامد کاظمی

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

متوسط (B1-B2) مبتدی (A1-A2) زبان عمومی Free Discussion اسپیکینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

30,000 تومان

ندا خلیل نژادی

ندا خلیل نژادی

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) زبان عمومی اسپیکینگ زبان راهنمایی و دبیرستان

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

25,000 تومان

حامد کرمی مقدم

حامد کرمی مقدم

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی زبان کودکان زبان راهنمایی و دبیرستان

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

20,000 تومان

غزاله صمدپور

غزاله صمدپور

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: انگلیسی آمریکایی

متوسط (B1-B2) مبتدی (A1-A2) زبان عمومی Free Discussion اسپیکینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

25,000 تومان

امیرحسین کسایی

امیرحسین کسایی

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) آیلتس Free Discussion اسپیکینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

120,000 تومان