راهنمای رزرو کلاس با اساتید
کلیک کنید
فیلترهای جستجو
اساتید جدید (تخفیف ویژه)
تعیین سطح رایگان
استادهای دارای ویدیو
فرانسوی
همه
همه
همه
همه
همه
آیلتس
تافل
زبان عمومی
مصاحبه کاری و تحصیلی
زبان تجاری
مهاجرت و اپلای
زبان کنکور ارشد و دکتری
زبان کودکان
Free Discussion
اسپیکینگ
رایتینگ
ریدینگ
لیسنینگ
تکمیل رزومه
مقاله نویسی
تصحیح رایتینگ
آزمون های داخلی
زبان راهنمایی و دبیرستان
لهجه نیتیو لایک
PTE
GRE
Delete پاک کردن همه china-dot china-dot
مرتب سازی
Shahid Vallimamod

Shahid Vallimamod همراه

استاد زبان فرانسوی language French

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) اسپیکینگ لیسنینگ Free Discussion

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

25,000 تومان

روناک خوشنام

روناک خوشنام

استاد زبان فرانسوی language French

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان کودکان لیسنینگ زبان عمومی

جلسه آزمایشی

10,000 تومان

جلسه یک ساعتی

90,000 تومان

ساغر صالحی

ساغر صالحی

استاد زبان فرانسوی language French

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی اسپیکینگ رایتینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

60,000 تومان

مونا عبرتی

مونا عبرتی

استاد زبان فرانسوی language French

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

متوسط (B1-B2) اسپیکینگ لهجه نیتیو لایک مهاجرت و اپلای

جلسه آزمایشی

15,000 تومان

جلسه یک ساعتی

45,000 تومان

بهاره قربانی

بهاره قربانی

استاد زبان فرانسوی language French

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی رایتینگ اسپیکینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

50,000 تومان

فاطمه نجف پور

فاطمه نجف پور

استاد زبان فرانسوی language French

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) اسپیکینگ ریدینگ لیسنینگ

جلسه آزمایشی

20,000 تومان

جلسه یک ساعتی

55,000 تومان

Sara Fakhrian

Sara Fakhrian

استاد زبان فرانسوی language French

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) زبان عمومی مهاجرت و اپلای اسپیکینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

45,000 تومان

طاهره زاهدی

طاهره زاهدی باتجربه

استاد زبان فرانسوی language French

تخصص اصلی: TCF for Quebec

مبتدی (A1-A2) پیشرفته (C1-C2) زبان کنکور ارشد و دکتری زبان عمومی اسپیکینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

60,000 تومان

Azar Nourani

Azar Nourani همراه

استاد زبان فرانسوی language French

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) Free Discussion زبان عمومی ریدینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

55,000 تومان

Shirin Hasanzade

Shirin Hasanzade

استاد زبان انگلیسی language English

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

20,000 تومان

سامان ویسی

سامان ویسی همراه

استاد زبان فرانسوی language French

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) زبان عمومی ریدینگ لیسنینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

35,000 تومان

ساحل شجاعی

ساحل شجاعی

استاد زبان فرانسوی language French

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) اسپیکینگ زبان عمومی لیسنینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

45,000 تومان

فاطمه ولی گل بدست

فاطمه ولی گل بدست

استاد زبان فرانسوی language French

تخصص اصلی: DELF

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی Free Discussion مهاجرت و اپلای

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

85,000 تومان

Maryana Hadian

Maryana Hadian همراه

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی ریدینگ رایتینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

25,000 تومان

رضا خلیلی

رضا خلیلی باتجربه

استاد زبان فرانسوی language French

تخصص اصلی: TEF for Canada

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) رایتینگ لیسنینگ اسپیکینگ

جلسه آزمایشی

20,000 تومان

جلسه یک ساعتی

115,000 تومان

Vahidé Nasirzadé

Vahidé Nasirzadé

استاد زبان فرانسوی language French

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی زبان راهنمایی و دبیرستان تصحیح رایتینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

35,000 تومان

فروزان غفاریان

فروزان غفاریان

استاد زبان فرانسوی language French

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان کودکان زبان عمومی لیسنینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

60,000 تومان

Raha Ekhtiary

Raha Ekhtiary

استاد زبان فرانسوی language French

تخصص اصلی: مصاحبه کاری و تحصیلی

متوسط (B1-B2) مبتدی (A1-A2) اسپیکینگ لیسنینگ رایتینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

80,000 تومان

لعیا ارست

لعیا ارست همراه

استاد زبان فرانسوی language French

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2)

جلسه آزمایشی

10,000 تومان

جلسه یک ساعتی

25,000 تومان

زینب صدقی

زینب صدقی باتجربه

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان راهنمایی و دبیرستان زبان عمومی Free Discussion

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

20,000 تومان