راهنمای رزرو کلاس با اساتید
کلیک کنید
فیلترهای جستجو
اساتید جدید (تخفیف ویژه)
تعیین سطح رایگان
استادهای دارای ویدیو
ترکی
همه
همه
همه
همه
همه
آیلتس
تافل
زبان عمومی
مصاحبه کاری و تحصیلی
زبان تجاری
مهاجرت و اپلای
زبان کنکور ارشد و دکتری
زبان کودکان
Free Discussion
اسپیکینگ
رایتینگ
ریدینگ
لیسنینگ
تکمیل رزومه
مقاله نویسی
تصحیح رایتینگ
آزمون های داخلی
زبان راهنمایی و دبیرستان
لهجه نیتیو لایک
PTE
GRE
Delete پاک کردن همه china-dot china-dot
مرتب سازی
سپیده زارع

سپیده زارع

استاد زبان ترکی language Turkish

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) مصاحبه کاری و تحصیلی مهاجرت و اپلای اسپیکینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

40,000 تومان

شادی عسگری

شادی عسگری

استاد زبان ترکی language Turkish

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی مصاحبه کاری و تحصیلی Free Discussion

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

35,000 تومان

یلدا داودی

یلدا داودی

استاد زبان ترکی language Turkish

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) اسپیکینگ زبان عمومی Free Discussion

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

55,000 تومان

شکرالهی نوشین

شکرالهی نوشین حرفه ای

استاد زبان ترکی language Turkish

تخصص اصلی: YÖS

پیشرفته (C1-C2) مهاجرت و اپلای

جلسه آزمایشی

25,000 تومان

جلسه یک ساعتی

120,000 تومان

Sajjad Daneshfar

Sajjad Daneshfar

استاد زبان ترکی language Turkish

تخصص اصلی: YÖS

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی Free Discussion اسپیکینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

20,000 تومان

حسام شیرزادی

حسام شیرزادی

استاد زبان ترکی language Turkish

تخصص اصلی: TÖMER

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی مصاحبه کاری و تحصیلی مهاجرت و اپلای

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

20,000 تومان

Mr Mousavi

Mr Mousavi

استاد زبان ترکی language Turkish

تخصص اصلی: TÖMER

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) اسپیکینگ رایتینگ ریدینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

30,000 تومان

فهیمه لاغوثی

فهیمه لاغوثی

استاد زبان ترکی language Turkish

تخصص اصلی: TÖMER

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) مصاحبه کاری و تحصیلی مهاجرت و اپلای آیلتس

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

73,000 تومان

Ayda Rasooli

Ayda Rasooli

استاد زبان ترکی language Turkish

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

متوسط (B1-B2)

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

20,000 تومان

فرناز عليزاده

فرناز عليزاده همراه

استاد زبان ترکی language Turkish

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) ریدینگ اسپیکینگ Free Discussion

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

50,000 تومان

زهرا وحدانی

زهرا وحدانی باتجربه

استاد زبان ترکی language Turkish

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) لهجه نیتیو لایک زبان عمومی اسپیکینگ

جلسه آزمایشی

10,000 تومان

جلسه یک ساعتی

60,000 تومان

Mehran Sabili

Mehran Sabili باتجربه

استاد زبان ترکی language Turkish

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) پیشرفته (C1-C2) اسپیکینگ مهاجرت و اپلای زبان عمومی

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

35,000 تومان

Diba Rajabi

Diba Rajabi همراه

استاد زبان ترکی language Turkish

تخصص اصلی: TÖMER

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2)

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

35,000 تومان

نازنین نیک اقبال

نازنین نیک اقبال حرفه ای

استاد زبان ترکی language Turkish

تخصص اصلی: TÖMER

مبتدی (A1-A2) پیشرفته (C1-C2)

جلسه آزمایشی

10,000 تومان

جلسه یک ساعتی

100,000 تومان

نگین آهنگر

نگین آهنگر

استاد زبان ترکی language Turkish

تخصص اصلی: TÖMER

متوسط (B1-B2) مبتدی (A1-A2) زبان عمومی مصاحبه کاری و تحصیلی زبان کنکور ارشد و دکتری

جلسه آزمایشی

20,000 تومان

جلسه یک ساعتی

100,000 تومان

آیسان لطفی

آیسان لطفی حرفه ای

استاد زبان ترکی language Turkish

تخصص اصلی: YÖS

پیشرفته (C1-C2) متوسط (B1-B2) GRE مهاجرت و اپلای تکمیل رزومه

جلسه آزمایشی

20,000 تومان

جلسه یک ساعتی

190,000 تومان

Shahla Sadeghi Mehr

Shahla Sadeghi Mehr باتجربه

استاد زبان ترکی language Turkish

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) پیشرفته (C1-C2) اسپیکینگ زبان کودکان مهاجرت و اپلای

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

60,000 تومان

یاسمین بهروز

یاسمین بهروز باتجربه

استاد زبان ترکی language Turkish

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) اسپیکینگ زبان عمومی لهجه نیتیو لایک

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

80,000 تومان

Behnaz Masoumi

Behnaz Masoumi باتجربه

استاد زبان ترکی language Turkish

تخصص اصلی: TÖMER

مبتدی (A1-A2) پیشرفته (C1-C2) زبان عمومی مهاجرت و اپلای مصاحبه کاری و تحصیلی

جلسه آزمایشی

5,000 تومان

جلسه یک ساعتی

70,000 تومان

Negin Zamani

Negin Zamani همراه

استاد زبان ترکی language Turkish

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی اسپیکینگ لیسنینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

20,000 تومان