قوانین و مقررات

محل برگزاری کلاس (مدرس)
حضور،غیاب و لغوکلاس (مدرس)
حق التدریس مدرس های اُتیچر (مدرس)
ثبت نام (مدرس)
محل برگزاری کلاس (زبان آموز)
حضور،غیاب و لغوکلاس (زبان آموز)
قوانین مربوط به پرداخت‌های‌ (زبان آموز)
قوانین مربوط به موارد اخلاقی و آموزشی (زبان آموز)
  undefined
 • حین برگزاری کلاس‌ها و به منظور تعامل بهتر با زبان‌آموزان، بایستی دوربین مدرس در تمام مدت زمان جلسه، روشن باشد. اگر مدرس امکان روشن کردن دوربین را نداشته باشد، در صورت دریافت گزارش از سمت زبان‌آموزان، اُتیچر می‌تواند پروفایل اساتید را مسدود یا دچار محدودیت کنند.
 • در صورت بروز هرگونه مشکل فنی از سمت استاد (مثل قطع شدن اینترنت، صدا و...)، استاد موظف به برگزاری جلسه جبرانی در تاریخ مد نظر زبان‌آموز است.
 • برای برگزاری کلاس‌های آنلاین استاد موظف است از کامپیوتر یا لپ‌تاپ استفاده کند.
 • برای حفظ تمرکز و ایجاد فضای آموزشی مناسب، لازم است مدرس، کلاس را در مکانی پُر نور و بدون سر و صدا برگزار کند. همچنین پسزمینهی تصویر مدرس، دیوار ساده یا کتابخانه باشد.
 • مدرس موظف است با پوشش عرفی و اخلاقی مناسب در کلاس حاضر شود. در صورت رعایت نکردن این قانون، پروفایل مدرس مسدود میشود و موجودی کیف پول به عنوان جریمه، ضبط خواهد شد و از طریق مراجع قانونی پیگیری می شود.
 • برای احترام به زبان‌آموزان، سیگار کشیدن مدرس در زمان برگزاری کلاس، مطلقاً ممنوع است و در صورت تخلف، پروفایل اساتید مسدود دچار محدودیت می‌شود.
 • مدیریت آموزشی اتیچر این اجازه را دارد که کلیهی کلاسها را رصد کند.
 • مدرس موظف است حین برگزاری کلاس تمام مطالب را در مدت زمان برگزاری کلاس، به شکل فایل پی‌دی‌اف یا پاورپوینت، با زبان‌آموزان به اشتراک بگذارد.
 • مدرس موظف است در جلسات آموزشی که از سمت واحد آموزش برگزار می‌شود شرکت کند.
 • روابط بین مدرس و زبان‌آموز باید در چارچوب محیط آموزشی باشد. هرگونه تماس که ماهیت تجاوز به حریم شخصی مدرس یا زبان‌آموز را داشته باشد منجر به مسدود شدن دائمی پروفایل فرد متخلف خواهد شد.
 • هرگونه بیاحترامی (شفاهی، کتبی و...) از سمت مدرس به زبانآموزها، پشتیبانها و سایرین، در کمیتهی انضباطی، بررسی و با فرد متخلف به تناسب مورد تخطی، برخورد خواهد شد. علاوه بر این جریمه نقدی برای مدرس در نظر گرفته میشود و این تخلف بهشکل جدی، از طریق مراجع قانونی نیز پیگیری خواهد شد.
 • تیم اُتیچر به منظور ارزیابی کمی و کیفی برگزاری کلاس‌ها به صورت رندوم وارد کلاس‌ها می‌شوند.
 • مدرس موظف است درستی اطلاعات خود را در سایت تایید کند. (اطلاعاتی مانند شماره تماس، اطلاعات هویتی، اطلاعات تحصیلی، سوابق کاری، متن بیوگرافی و...) چنان‌چه عدم صداقت مدرس در وارد کردن اطلاعات، محرز شود؛ حساب مدرس مسدود می‌شود.
 • پوشش مدرس در ویدیوی معرفی و همچنین عکس پروفایل، باید مطابق با موازین عرفی و اخلاقی باشد در غیر این صورت واحد آموزشی اجازه دارد در هر مرحله، ثبتنام مدرس را متوقف یا پروفایل مدرس را مسدود کند.
 • مدرس، امین اطلاعات زبان‌آموزان است چنان‌چه مدرسی اسرار هویتی، اطلاعات آموزشی و... از زبان‌آموزان را فاش کند، متخلف است و حساب کاربری این مدرس توسط اُتیچر مسدود و موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.
 • در صورتی که مدرس به هر دلیل تمایل به ادامه همکاری با سایت اُتیچر را نداشته باشد استاد موظف به برگزاری کلاس‌ها در بخش کلاس‌های پیش‌رو است.
 • بایستی تمام کلاس‌ها در پلتفرم اُتیچر برگزار شود. برگزاری کلاس‌ در خارج از پلتفرم اُتیچر، به جز در موارد خاص که توسط تیم پشتیبانی اعلام می‌شود غیر مجاز است و در صورت برگزاری کلاس خارج از پلتفرم اُتیچر پروفایل اساتید مسدود و یا دچار محدودیت می‌شود.