راهنمای رزرو کلاس با اساتید
کلیک کنید
فیلترهای جستجو
اساتید جدید (تخفیف ویژه)
تعیین سطح رایگان
استادهای دارای ویدیو
آلمانی
همه
همه
همه
همه
همه
آیلتس
تافل
زبان عمومی
مصاحبه کاری و تحصیلی
زبان تجاری
مهاجرت و اپلای
زبان کنکور ارشد و دکتری
زبان کودکان
Free Discussion
اسپیکینگ
رایتینگ
ریدینگ
لیسنینگ
تکمیل رزومه
مقاله نویسی
تصحیح رایتینگ
آزمون های داخلی
زبان راهنمایی و دبیرستان
لهجه نیتیو لایک
PTE
GRE
Delete پاک کردن همه china-dot china-dot
مرتب سازی
کیارش فلاحتی

کیارش فلاحتی

استاد زبان آلمانی language German

تخصص اصلی: TestDaF

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) زبان عمومی مصاحبه کاری و تحصیلی مهاجرت و اپلای

جلسه آزمایشی

100,000 تومان

جلسه یک ساعتی

190,000 تومان

Sepideh Rafi`ee

Sepideh Rafi`ee باتجربه

استاد زبان آلمانی language German

تخصص اصلی: مصاحبه کاری و تحصیلی

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) مصاحبه کاری و تحصیلی زبان عمومی مهاجرت و اپلای

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

60,000 تومان

مهدی کاشانی

مهدی کاشانی

استاد زبان آلمانی language German

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) مهاجرت و اپلای لهجه نیتیو لایک زبان عمومی

جلسه آزمایشی

20,000 تومان

جلسه یک ساعتی

90,000 تومان

ثنا چارک چیان

ثنا چارک چیان

استاد زبان آلمانی language German

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) ریدینگ لیسنینگ رایتینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

55,000 تومان

رز شریفی

رز شریفی

استاد زبان آلمانی language German

تخصص اصلی: TestDaF

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی آزمون های داخلی تصحیح رایتینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

50,000 تومان

Reyhaneh Biabani

Reyhaneh Biabani

استاد زبان آلمانی language German

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) اسپیکینگ رایتینگ تصحیح رایتینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

20,000 تومان

مهسا زلفی

مهسا زلفی

استاد زبان آلمانی language German

تخصص اصلی: مصاحبه کاری و تحصیلی

مبتدی (A1-A2) زبان عمومی مهاجرت و اپلای مصاحبه کاری و تحصیلی

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

25,000 تومان

رقیه مقصودی

رقیه مقصودی

استاد زبان آلمانی language German

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) زبان عمومی اسپیکینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

20,000 تومان

پدرام مرادی

پدرام مرادی

استاد زبان آلمانی language German

تخصص اصلی: مصاحبه کاری و تحصیلی

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) مصاحبه کاری و تحصیلی مهاجرت و اپلای آزمون های داخلی

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

40,000 تومان

میلاد داودخانی

میلاد داودخانی باتجربه

استاد زبان آلمانی language German

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی مصاحبه کاری و تحصیلی مهاجرت و اپلای

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

50,000 تومان

امیر میرزاخانی

امیر میرزاخانی همراه

استاد زبان آلمانی language German

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) مهاجرت و اپلای مصاحبه کاری و تحصیلی

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

25,000 تومان

مهسا فریدونی

مهسا فریدونی همراه

استاد زبان آلمانی language German

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی مصاحبه کاری و تحصیلی Free Discussion

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

45,000 تومان

شادی عسگری

شادی عسگری همراه

استاد زبان آلمانی language German

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی Free Discussion

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

45,000 تومان

فاطمه قشقایی

فاطمه قشقایی باتجربه

استاد زبان آلمانی language German

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) مهاجرت و اپلای زبان عمومی اسپیکینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

20,000 تومان

سما لاجوردي

سما لاجوردي باتجربه

استاد زبان آلمانی language German

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی مهاجرت و اپلای تصحیح رایتینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

50,000 تومان

فاطمه قهرمانیان

فاطمه قهرمانیان همراه

استاد زبان آلمانی language German

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) لهجه نیتیو لایک

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

30,000 تومان

هدا کریمی

هدا کریمی

استاد زبان آلمانی language German

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی مصاحبه کاری و تحصیلی مهاجرت و اپلای

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

55,000 تومان

آناهید ابوالقاسمی

آناهید ابوالقاسمی

استاد زبان آلمانی language German

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) زبان عمومی رایتینگ تصحیح رایتینگ

جلسه آزمایشی

0 تومان

جلسه یک ساعتی

40,000 تومان

Mohamad reza Ghodsi

Mohamad reza Ghodsi

استاد زبان آلمانی language German

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی مهاجرت و اپلای اسپیکینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

45,000 تومان

فرنوش صبوری

فرنوش صبوری

استاد زبان آلمانی language German

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) مهاجرت و اپلای زبان عمومی مصاحبه کاری و تحصیلی

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

20,000 تومان