پروفایل مدرس
فرزاد صالحیان

فرزاد صالحیان

جدید
0
کلاس برگزارشده
0
زبان آموز
0
0 نظر
0
میانگین جلسات زبان‌آموز
قوانین لغو کلاس
زمان های آزاد مدرس
کاملا خالی
نیمه خالی
غیرقابل رزرو
معرفی مدرس
تخصص های مدرس

دوره ها

نظرات زبان آموزها
1