پروفایل مدرس
سوپروایزر زبان اسپانیایی محمدامین صادقی

سوپروایزر زبان اسپانیایی محمدامین صادقی

جدید
8
کلاس برگزارشده
0
زبان آموز
0
0 نظر
0
میانگین جلسات زبان‌آموز
قوانین لغو کلاس
زمان های آزاد مدرس
کاملا خالی
نیمه خالی
غیرقابل رزرو
معرفی مدرس

اين اكانت مخصوص مصاحبه های اساتید زبان اسپانیایی است.

تخصص های مدرس

دوره ها

نظرات زبان آموزها
1