پروفایل مدرس
سینا فربقا

سینا فربقا

6
کلاس برگزارشده
0
زبان آموز
0
0 نظر
0
میانگین جلسات زبان‌آموز
قوانین لغو کلاس
زمان های آزاد مدرس
کاملا خالی
نیمه خالی
غیرقابل رزرو
معرفی مدرس

دانش آموخته ی زبان چینی در دانشگاه تهران با سابقه ی تدریس کتاب های 301, New Practical Chinese Reader, راه موفقیت و 汉语教程
متد تدریس تاکید بر تقویت مکالمه و شنیدار برای یادگیری سریع و استفاده ی هرچه کمتر از زبان فارسی و چینی سازی محیط تدریس می باشد.

تخصص های مدرس

دوره ها

نظرات زبان آموزها
1