سام موسوی
رزرو آنی
936
کلاس برگزارشده
40
زبان آموز
5
494 نظر
22.1
میانگین جلسات زبان‌آموز
قوانین لغو کلاس
زمان های آزاد مدرس
کاملا خالی
نیمه خالی
غیرقابل رزرو
معرفی مدرس
!Hello fellow students
I am Sam.
I'm a plus-eight-year academic English student and -currently- a university scholar in English literature.
It's been almost four years since I've started tutoring and yet I have a long journey ahead!
In this journey, we would experience so much fun and learning together. I could provide general improvements with your English skills based on CEFR scaling.
I'll manage the courses below;
+ Academic English tutoring
+ Free discussion courses
+ High school
Share your thoughts!

***

سلام به دانش آموزان عزیز!
من سام موسوی هستم.
بیش از هشت سال است که بصورت آکادمیک دانش آموز زبان هستم و -در حال حاضر- دانشجوی رشته ادبیات انگلیسی میباشم.
تقریباً چهار سال است که بصورت خصوصی تدریس میکنم اما هنوز ماجراجویی درازی در پیش دارم!
در این ماجراجویی، ما -با هم- میتوانیم بسیار لذت ببریم و بسیار یادبگیریم. من می توانم مهارت های زبان انگلیسی شما را بر مبنای مقیاس CEFR ارتقا دهم.
من دوره های زیر را میتوانم برایتان آموزش؛
+ تدریس خصوصی زبان
+ دوره های مکالمه آزاد
+ زبان دبیرستان
افکار خودتون رو به اشتراک بگذارید!
تخصص های مدرس

دوره ها

نظرات زبان آموزها