پروفایل مدرس
سوپروایزر زبان انگلیسی تاج فرد

سوپروایزر زبان انگلیسی تاج فرد

58
کلاس برگزارشده
0
زبان آموز
0
0 نظر
0
میانگین جلسات زبان‌آموز
قوانین لغو کلاس
زمان های آزاد مدرس
کاملا خالی
نیمه خالی
غیرقابل رزرو
معرفی مدرس

سوپروایزر زبان انگلیسی
به هیچ عنوان زبان آموز نمیپذیرند و تایم های آزاد صرفا جهت مصاحبه ی اساتید است .

تخصص های مدرس

دوره ها

نظرات زبان آموزها
1