نسترن فضلی
رزرو آنی
4689
کلاس برگزارشده
168
زبان آموز
5
2463 نظر
29
میانگین جلسات زبان‌آموز
قوانین لغو کلاس
زمان های آزاد مدرس
کاملا خالی
نیمه خالی
غیرقابل رزرو
معرفی مدرس
I'm Nastaran Fazli, a language teaching graduate with eight years of extensive experience in English teaching.
During my career, I've prepared plenty of candidates to take international proficiency tests, IELTS in particular and also taught TOEFL, MSRT and EPT test-taking skills. I've been teaching general English courses at Shahid Chamran University of Ahvaz for three years as well. I am delighted to have seen my students' success and hope for the best for my future students.

نسترن فضلی هستم، کارشناس ارشد و مدرس زبان انگلیسی.
در مدت ۸ سال پیشینه ی کاری خود به تدریس تخصصی دوره های آمادگی آزمون های بین المللی زبان انگلیسی از جمله آیلتس(به طور خاص)، توفل و آزمون های داخلی MSRT و EPT و همچنین زبان عمومی در دانشگاه شهید چمران اهواز پرداخته ام و خوشحالم که توانسته ام به تعداد زیادی از زبان آموزان کمک کنم تا طی این سالها به نمرات موردنظرشان در آزمونهای بین المللی و داخلی دست یابند.
تخصص های مدرس

دوره ها

نظرات زبان آموزها