محسن غلامی
30
کلاس برگزارشده
3
زبان آموز
5
5 نظر
1.3
میانگین جلسات زبان‌آموز
قوانین لغو کلاس
زمان های آزاد مدرس
کاملا خالی
نیمه خالی
غیرقابل رزرو
معرفی مدرس
English Language Teacher & Mentor
TESOLer from Arizona State University 🇺🇸
BA in Translation Studies
MA Student in TEFL
English Language Proficiency Tests Mentor
British Accent Mentor 🇬🇧
ELT Conferences: Cambridge University Press - Oxford University Press - MacMillan Education - British Council - IATEFL - Pearson Education - National Geographic Learning - Cambridge Assessment English
تخصص های مدرس

دوره ها

نظرات زبان آموزها