آوا سعیدوفا
49
کلاس برگزارشده
6
زبان آموز
5
26 نظر
6
میانگین جلسات زبان‌آموز
قوانین لغو کلاس
زمان های آزاد مدرس
کاملا خالی
نیمه خالی
غیرقابل رزرو
معرفی مدرس
*** زبان آموزان عزیز، در حال حاضر فقط کلاس Free Discussion به صورت خصوصی برگذار می شود ***
*** کلاس های زبان عمومی فقط به صورت گروهی برگذار می شود ***

It's been 2 years that I have started teaching ESL in Iranmehr language institute
and I have taught many students both privately and in group classes and seeing their progress day by day is my honor
My goal by teaching English is so that I can encourage my students to not look at English as a mandatory subject , but as a portal that will allow them to look at the world around them with a different prospect , a better one.
به مدت سه سال هست که در آموزشگاه ایرانمهر مشغول تدریس زبان انگلیسی هستم. در این مدت به زبان آموزان زیادی به صورت خصوصی و عمومی تدریس کرده ام و دیدن پیشرفت هر یک از این عزبزان مایه ی افتخار من است.
هدف من در تدریس این است که زبان آموز را طوری هدایت کنم که به انگلیسی به چشم یک درس که باید مجورا برای اهدافش یاد بگیرد نگاه نکند،
و او را متوجه این موضوع کنم که یاد گرفتن یک زبان (انگلیسی) چه تاثیری مثبتی در درک او از دنیای اطرافش و نحوه ی زندگی اش خواهد داشت.
تخصص های مدرس

دوره ها

نظرات زبان آموزها