علی دوستی
34
کلاس برگزارشده
5
زبان آموز
4.6
21 نظر
5
میانگین جلسات زبان‌آموز
قوانین لغو کلاس
زمان های آزاد مدرس
کاملا خالی
نیمه خالی
غیرقابل رزرو
معرفی مدرس
 تدریس حضوری در تهران فقط .
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات تهران.
تدریس به مدت 5 سال در دانشگاه پیام نور و دانشگاه باختر.
 تدریس به مدت 9 سال در آموزشگاه اوج ، مجتمع فنی و جهاد دانشگاهی، مرکز آموزشهای کوتاه مدت.

 مدرک دوره مربیگری ایلتس و ترجمه و تالیف 4 جلد کتاب
تخصص های مدرس

دوره ها

نظرات زبان آموزها