استاد گرامر ضروری در مکالمه انگلیسی
گرامر ضروری در مکالمه انگلیسی English کلاس خصوصی
teacher avatar مهدی پرهام فرد
مدرس زبان انگلیسی استاد با انگیزه
طول کلاس: 10 ساعت

معرفی کلاس

گرامر جز لاینفک گفتار درست می باشد.در این دوره گرامر ضروری برای مکالمه صحیح بکار برده و تدریس می شود.در واقع کلاس با تمرین همراه است و کاملا تعاملی می باشد.

مشاهده بیشتر