استاد Prospect 2
Prospect 2 English کلاس خصوصی
teacher avatar علیرضا ناصریان
مدرس زبان انگلیسی استاد با انگیزه
طول کلاس: 5 ساعت

معرفی کلاس

آموزش زبان دوره متوسطه اول آمادگي براي امتحانات نوبت اول با استاد ناصريان با سابقه 28 تدريس در متوسطه اول و دوم

مشاهده بیشتر