استاد آموزش زبان سطح پایه مخصوص بزرگسالان
آموزش زبان سطح پایه مخصوص بزرگسالان English کلاس گروهی
teacher avatar Mahsa dabiri دبیری
مدرس زبان انگلیسی
طول کلاس: 10 ساعت

معرفی کلاس

در این کلاس مباحث دروس کتاب american english file starter را با هم خواهیم خواند. شما در این دوره توانایی مکالمه و استفاده از اطلاعات قبلی خود از زبان انگلیسی که در دوران مدرسه آموخته اید را بدست خواهید آورد. پس از اتمام این دوره از پیشرفت خود در مکالمه شگفت زده میشوید!

مشاهده بیشتر

سرفصل‌های کلاس

بخش 1 - معرفی
سلام و احوالپرسی و نحوه ی معرفی خود درس 1A , 1B
بخش 2 - ملیت
اسامی کشورها و ملیت ها چگونگی بیان کردن اعداد
بخش 3 - اشیاء
آشنایی با نام اشیای متداول سوال پرسیدن درباره اشیاء
بخش 4 - خانواده و دوستان
آشنایی با ضمایر مالکیت صحبت کردن درباره خانواده استفاده از صفات برای توصیف اشیاء

برنامه زمانی کلاس

سه شنبه 19 اسفند 17:30 - 18:30
سه شنبه 19 اسفند 17:30 - 18:30
سه شنبه 26 اسفند 17:30 - 18:30
سه شنبه 17 فروردین 16:30 - 17:30
سه شنبه 24 فروردین 16:30 - 17:30
سه شنبه 31 فروردین 16:30 - 17:30
سه شنبه 7 اردیبهشت 16:30 - 17:30
سه شنبه 14 اردیبهشت 16:30 - 17:30
سه شنبه 21 اردیبهشت 16:30 - 17:30
سه شنبه 28 اردیبهشت 16:30 - 17:30