استاد کلاس  ۹٠ دقیقه ای
کلاس ۹٠ دقیقه ای English کلاس خصوصی
teacher avatar مهسا محمدی
مدرس زبان انگلیسی
طول کلاس: 15 ساعت

معرفی کلاس

این دوره مخصوص زبان آموزانی است که تمایل به شرکت در کلاس های یک ساعت و نیمه دارند.

مشاهده بیشتر