استاد Conversation
Conversation English کلاس خصوصی
teacher avatar رايا كامياب
مدرس زبان انگلیسی استاد با انگیزه
طول کلاس: 5 ساعت

معرفی کلاس

در اين دوره مهارت speaking زبان آموز با محوريت conversation تقويت خواهد شد. موضوعات مختلف در اين دوره به چالش كشيده خواهد شد و فرصت را براي تمرين هر چه بيشتر زبان آموز فراهم خواهد آورد.

مشاهده بیشتر