استاد C1C2
C1C2 English کلاس خصوصی
teacher avatar نسترن فضلی
مدرس زبان انگلیسی استاد با انگیزه
طول کلاس: 40.5 ساعت

معرفی کلاس

این دوره برای آن دسته از زبان آموزان طراحی شده که نیازمند ارتقا مهارت های آیلتس به سطح پیشرفته هستند. علاوه بر تدریس ساختارهای پیشرفته تمرکز این دوره بر مهارت هایی است که زبان آموز در آن ها عملکرد ضعیف تری دارند

مشاهده بیشتر