استاد بحث آزاد فیلم و سریال
بحث آزاد فیلم و سریال English کلاس گروهی
teacher avatar رهان ژین
مدرس زبان انگلیسی استاد با انگیزه
طول کلاس: 7 ساعت

معرفی کلاس

بحث آزاد درباره فیلم و سریال. در این دوره گرامر، اصطلاحات، کلمات جدید آموزش داده میشه.

مشاهده بیشتر


برنامه زمانی کلاس

چهارشنبه 1 بهمن 12:30 - 13:30
چهارشنبه 8 بهمن 12:30 - 13:30
چهارشنبه 15 بهمن 12:30 - 13:30
چهارشنبه 22 بهمن 12:30 - 13:30
چهارشنبه 29 بهمن 12:30 - 13:30
چهارشنبه 6 اسفند 12:30 - 13:30
چهارشنبه 13 اسفند 12:30 - 13:30