انتخاب مدرس زبان از بانک مدرس های تایید شده

 

کلاس زبان ایتالیایی

ایتالیایی یکی از زبان‌های جذاب دنیاست. گویش‌وران ایتالیایی به نسبت انگلیسی یا آلمانی کم‌ترند اما امکان تحصیل و زندگی در ایتالیا باعث شده که بسیاری به دنبال یادگیری ایتالیایی با شرکت در کلاس زبان ایتالیایی آنلاین باشند. اُتیچر امکان برگزاری کلاس زبان ایتالیایی را فراهم کرده و شما می‌توانید همین حالا اولین کلاس زبان ایتالیایی خود را انتخاب کنید.

چگونه استاد زبان ایتالیایی را در اُتیچر انتخاب کنیم؟

شما می‌توانید از لیست بالا، معلم زبان ایتالیایی خود را انتخاب کنید. علاوه بر مشاهده ویدیو و سوابق استاد، نظرات زبان‌آموزان نیز به شما کمک می‌کند که بهترین استاد زبان ایتالیایی را انتخاب کنید.