skip to Main Content

زمان برگزاری آزمون آیلتس

زمان مطالعه: ۵ دقیقه

قصد شرکت در آزمون آیتلس در سال ۱۴۰۰ را دارید؟‌ از زمان برگزاری آزمون آیلتس اطلاع دارید؟ پیش‌تر در مقاله‌ای با مراکز برگزاری آزمون آیلتس آشنا شدید. پیشنهاد می‌کنیم مقاله یاد شده را مطالعه و مرکز مورد نظرتان را برای برگزاری آزمون انتخاب کنید.‌ در این مطلب زمان برگزاری آزمون آیلتس در مراکز معرفی شده را به اطلاعتان می‌رسانیم. اگر هم هنوز نتوانستید مرکز مناسبی را انتخاب کنید،‌ شاید اطلاع از زمان برگزاری آزمون آیلتس در این مراکز در تصمیم‌گیری کمکتان کند. کلاس زبان آنلاین اٌتیچر که یک پلتفرم آنلاین یادگیری زبان است، در این مرحله نیز در کنار شماست. شما نیز همراه ما باشید تا از زمان برگزاری آزمون آیلتس در مراکز مورد تایید سازمان سنجش آگاه شوید.

آزمون کتبی آیلتس
آزمون کتبی آیلتس

زمان برگزاری آزمون آیلتس ۱۴۰۰

در این بخش، زمان برگزاری آزمون آیلتس ۱۴۰۰ هر مرکز، در یک جدول و به تفکیک محل برگزاری و نوع آزمون (General یا Academic) ارائه شده است. لینک مربوط به تقویم آزمون هر مرکز نیز در اختیارتان قرار گرفته است. شما می‌توانید با مراجعه به لینک‌های مورد نظر از جدیدترین تغییرات آگاه شده و برای ثبت نامه اقدام کنید. توجه داشته باشید که موارد جمع‌آوری شده فقط مربوط به آزمون کتبی آیلتس هستند. اگر آزمون کامپیوتری را ترجیح می‌دهید،‌ می‌توانید در مراکزی که این امکان را در اختیارتان قرار می‌دهند، در زمان دلخواه آزمون دهید. در بخش آخر این مطلب بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

آزمون کامپیوتری آیلتس
آزمون کامپیوتری آیلتس

۱-‌ موسسه فرهنگی ایرسافام

زمان برگزاری آزمون آیلتس ۱۴۰۰ در موسسه فرهنگی ایرسافام در جدول زیر ارائه شده است. این موسسه در تهران، ساری، رشت، اصفهان، شیراز، اهواز، کرمان، تبریز و مشهد آزمون کتبی و کامپیوتری آیلتس برگزار می‌کند. در انتخاب تاریخ آزمون کامپیوتری دستتان بازتر است. چرا که آزمون‌های کامپیوتری این موسسه در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هر هفته برگزار می‌شود.

محل برگزاری آزمون نوع آزمون زمان برگزاری آزمون آیلتس
تهران General ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
تهران General ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
تهران General ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
تهران General ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
تهران General ۱۴۰۰/۰۲/۳۰
تهران General ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
تهران General ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
تهران General ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
تهران General ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
تهران General ۱۴۰۰/۰۵/۰۲
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۲/۳۰
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۳/۱۵
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۴/۱۰
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۵/۰۲
ساری General ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
ساری General ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
ساری Academic ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
ساری Academic ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
رشت General ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
رشت General ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
رشت Academic ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
رشت Academic ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
اصفهان General ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
اصفهان General ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
اصفهان General ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
اصفهان General ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
اصفهان Academic ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
اصفهان Academic ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
اصفهان Academic ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
اصفهان Academic ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
اصفهان Academic ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
شیراز General ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
شیراز General ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
شیراز General ۱۴۰۰/۰۲/۳۰
شیراز General ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
شیراز Academic ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
شیراز Academic ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
شیراز Academic ۱۴۰۰/۰۲/۳۰
شیراز Academic ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
اهواز General ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
اهواز General ۱۴۰۰/۰۲/۳۰
اهواز Academic ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
اهواز Academic ۱۴۰۰/۰۲/۳۰
کرمان General ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
کرمان Academic ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
تبریز General ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
تبریز General ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
تبریز Academic ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
تبریز Academic ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
مشهد General ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
مشهد General ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
مشهد General ۱۴۰۰/۰۲/۳۰
مشهد General ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
مشهد General ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
مشهد Academic ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
مشهد Academic ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
مشهد Academic ۱۴۰۰/۰۲/۳۰
مشهد Academic ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
مشهد Academic ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

۲-‌ آیتلس تهران

موسسه آیلتس تهران در شهرهای تهران، کرج،‌ اصفهان، شیراز و زنجان آزمون کتبی آیلتس برگزار می‌کند. آزمون‌های کامپیوتری این مجموعه در حال حاضر فقط در تهران برگزار می‌شوند. زمان برگزاری آزمون آیلتس کامپیوتری در این مجموعه، روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته است.

محل برگزاری آزمون نوع آزمون زمان برگزاری آزمون آیلتس
تهران General ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
تهران General ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
تهران General ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
تهران General ۱۴۰۰/۰۲/۳۰
تهران General ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
تهران General ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
تهران General ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۲/۳۰
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
تهران Academic ۱۴۰۰/۱۳/۲۷
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
اصفهان General ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
اصفهان General ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
اصفهان General ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
اصفهان Academic ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
اصفهان Academic ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
اصفهان Academic ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
کرج General ۱۴۰۰/۰۲/۳۰
کرج Academic ۱۴۰۰/۰۲/۳۰
کرج Academic ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
شیراز General ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
شیراز General ۱۴۰۰/۰۲/۳۰
شیراز General ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
شیراز Academic ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
شیراز Academic ۱۴۰۰/۰۲/۳۰
شیراز Academic ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
زنجان General ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
زنجان General ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
زنجان General ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
زنجان Academic ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
زنجان Academic ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
زنجان Academic ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

۳-‌ موسسه آموزش عالی عصر دین و دانش

موسسه آموزش عالی عصر دین و دانش نیز در تهران، مشهد و ساری آزمون آیلتس برگزار می‌کند. زمان برگزاری آزمون آیلتس مربوط به این موسسه در جدول زیر قابل مشاهده است.

محل برگزاری آزمون نوع آزمون زمان برگزاری آزمون آیلتس
تهران General ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
تهران General ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
تهران General ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
تهران General ۱۴۰۰/۰۲/۳۰
تهران General ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
تهران General ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
تهران General ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
تهران General ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
تهران General ۱۴۰۰/۰۵/۰۲
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۳/۱۵
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۴/۱۰
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۵/۰۲
مشهد General ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
مشهد General ۱۴۰۰/۰۲/۳۰
مشهد General ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
مشهد General ۱۴۰۰/۰۵/۰۲
مشهد Academic ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
مشهد Academic ۱۴۰۰/۰۲/۳۰
مشهد Academic ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
مشهد Academic ۱۴۰۰/۰۴/۱۰
مشهد Academic ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
مشهد Academic ۱۴۰۰/۰۵/۰۲
ساری General ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
ساری General ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
ساری General ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
ساری Academic ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
ساری Academic ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
ساری Academic ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

۴-‌ موسسه آموزش عالی آزاد پروشات نوین (زیر مجموعه آیلتس تهران)

موسسه آموزش عالی آزاد پروشات نوین از زیرمجموعه‌های آیلتس تهران است. این موسسه فقط در تهران آزمون برگزار می‌کند.

محل برگزاری آزمون نوع آزمون زمان برگزاری آزمون آیلتس
تهران General ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
تهران General ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

۵- موسسه پارسیان (زیر مجموعه آیلتس تهران)

یکی دیگر از زیرمجموعه‌های آیلتس تهران، موسسه پارسیان است. این موسسه نیز تا امروز فقط در تهران به برگزاری آزمون‌های آیلتس پرداخته است.

محل برگزاری آزمون نوع آزمون زمان برگزاری آزمون آیلتس
تهران General ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
تهران General ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
تهران General ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
تهران General ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
تهران Academic ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
بخش Listening آزمون آیلتس
بخش Listening آزمون آیلتس

جمع‌بندی

در این مطلب زمان برگزاری آزمون آیلتس ۱۴۰۰ همه مراکز مورد تایید سازمان سنجش را تقدیمتان کردیم. دقت کنید که زمان‌بندی‌های بالا مربوط به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ هستند. اما لینک‌های مربوط به تقویم آزمون این مراکز نیز در اختیارتان گذاشته شده تا همواره بتوانید جدیدترین اطلاعات را کسب کنید. همین حالا با یک برنامه‌ریزی دقیق،‌ تاریخ مورد نظرتان را برای آزمون آیلتس انتخاب کنید. به امید کسب موفقیت در آزمون، می‌توانید برای جمع‌بندی اطلاعاتتان و ایجاد آمادگی بیشتر، از استادهای متخصص آیلتس اٌتیچر کمک بگیرید.

دیدگاه ها

اولین نفری باشید که به این نوشته نظر میدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
×Close search
Search