skip to Main Content

کلمات انگلیسی عاشقانه

کلمات انگلیسی عاشقانه
زمان مطالعه: ۶ دقیقه

چگونه می‌توانیم عشق و محبت خود را به زبان انگلیسی ابراز کنیم؟ همیشه وقتی سراغ یادگیری و آموزش زبان آنلاین می‌رویم، به موضوعات به‌خصوصی توجه بیشتری نشان می‌دهیم و کنجکاویم بدانیم برای آن موضوع چه کلمات و اصطلاحاتی وجود دارد.

مشاوره رایگان زبان
انتخاب بهترین مدرس، ویژه شما

کلمات انگلیسی عاشقانه از آن دسته‌اند. عاشقانه‌ها هنوز هم از پرطرفدارترین موضوعات زندگی روزمره‌ی ما هستند و طبیعی است وقتی مشغول یادگیری زبان انگلیسی هستیم بخواهیم کلمات انگلیسی عاشقانه را یاد بگیریم، چه کسی پاسخگوست اگر معشوقی انگلیسی زبان پیدا کنیم و چون کلمات انگلیسی عاشقانه را نمی‌دانیم او را از دست بدهیم؟

بنر یادگیری انگلیسی را همین حالا شروع کنید

 کلمات انگلیسی عاشقانه برای توصیف معشوق کدام‌اند؟

خب، اساس عشق وجود معشوق است و اساس ابراز عشق توصیف اوست. حالا بررسی می‌کنیم که چه کلمات انگلیسی عاشقانه ای برای توصیف او وجود دارند.

You are …تو هستی …
a blessingموهبت
a daily joyشادی روزانه
a dream boatخواستنی
a dream come trueرویای تحقق یافته
a goddessالهه
a heart throbضربان قلب – دلارام
adorableتحسین برانگیز
affectionateمهربان – خون گرم
Always there for meهمیشه همراه من
angelicهمچون فرشته – فرشته مانند
attractiveجذاب
charmingدل ربا – فریبنده
courageousدلیر – با شهامت
darlingمحبوب – عزیز
delightfulدل پسند
enchantingفریبنده – مسحور کننده – دل ربا
enigmaticگیج کننده
feistyحساس – چابک
feminineزنانه
foxyجذاب ( جذبه جنسی)
gentleلطیف – مهربان
glamourousفریبنده – دل ربا
gorgeousبسیار زیبا
heavenlyبهشتی
hilariousبسیار بامزه
hypnoticهیپنوتیزم کننده
inspiringالهام بخش
Kissableبوس کردنی
lovelyدوست داشتنی
loyalوفادار
luminousدرخشنده
lusciousجذاب (جاذبه جنسی)
mischievousفتنه انگیز
my belovedمحبوب من
my soulmateنیمه ی من
my pride and joyغرور و شادی من
nurturingپرورش دهنده
petiteریزاندام
poeticشاعرانه
preciousبا ارزش – گرانبها
ravishingفریبنده
sensualجذاب ( جذبه جنسی)
sophisticatedفرهیخته
the keeper of my lifeحافظ زندگی من
the light of my lifeروشنایی زندگی من
uniqueیکتا – منحصر به فرد
virtuousپاک دامن – پرهیزکار
well manneredخوش رفتار – نیک کردار
wonderfulفوق العاده

لیست کلمات انگلیسی عاشقانه

افعال انگلیسی عاشقانه

گاهی هم کلمات انگلیسی عاشقانه برای توصیف حالت عاشق در مقابل معشوق استفاده می‌شوند. برای این حالت یا کلمات متفاوتی وجود دارد یا مصادری که قبلا برای خطاب کردن معشوق دیدیم به صورت مفعولی به کار برده می‌شوند. نمونه‌هایی را در پایین آورده‌ایم.

I am …من هستم …
a fool for youخیلی تو را دوست دارم
absolutely crazy about you دیوانه ی تو هستم
adoringتحسین کننده
always here for youهمیشه همراه تو هستم
appreciativeقدردان
bitten by the love bugمشتاق عشق
blessedخوشبخت
captivatedاسیرشده ( اسیر عشق)
carried awayهیجان زده
caught in your webدر دام تو گرفتار شدم
dedicatedوقف شده
emotionalاحساساتی
enamoredشیفته
enchantedمسحور شده
engrossedدر اختیار – در انحصار
enrapturedفریفته – شیفته
fascinatedمجذوب
fortunateخوش شانس
head over heelsشدیدا شیفته شدن
hookedگرفتار
infatuatedشیفته – واله
inspiredملهم – الهام گرفته
intoxicatedمست – از خود بی خود شده
lost in love with youغرق در عشق تو
mesmerizedمسحور
obsessedغرق
on cloud nineبسیار خوشحال و هیجان زده
passionateپرشور
seducedاغوا شده
sincereمخلص – بی ریا
smittenتحت تاثیر قرار گرفته
so blessed to have youخیلی خوشبخت هستم که تو را دارم
so lonely without youبدون تو بسیار تنها هستم
Sweet on youعاشق تو هستم
thankfulشکرگزار
the luckiest guy aliveخوش شانس ترین آدم زنده
thinking of you alwaysهمیشه در فکر تو
touchedتحت تاثیر قرار گرفته
trustworthyقابل اعتماد
turned onبرانگیخته جنسی
unwaveringبی دریغ
well intentionedخوش نیت
yours foreverهمیشه برای تو

 

اما خود کلمات انگلیسی عاشقانه را اگر به صورت مستقل بخواهید بشناسید، نمونه‌هایی را به صورت اسم و فعل برایتان در پایین آورده‌ایم.

nounsاسم ها
adorationتحسین
affectionمهربانی
attractionجذبه – جذابیت
baby dollزیبا همانند یک کودک
blessingموهبت – نعمت
caressنوازش
confidanteمحرم
connectionپیوند – رابطه – ارتباط
coupleزوج ( دو نفر)
crushشیفتگی زیاد اما کوتاه مدت برای کسی
cutenessناز – نازنینی
date nightقرار شبانه (قرار های شبانه ی خوشگذرانی برای زوج های طولانی مدت یا ازدواج کرده)
dearestعزیزترین
dear heartعزیزم – قلبم
desireمیل – طلب
devotionاز خودگذشتگی – صمیمیت
dream boatشخص آرمانی – بسیار جذاب
emotionاحساس
eye candyخوش منظر
flameشور عشق – شعله
favorite person شخص مورد علاقه
hugآغوش
hunkمرد جذاب و قوی
inner beautyزیبایی درونی
inspirationالهام
intimacyصمیمیت
loverمعشوقه
loyaltyوفاداری
marriageازدواج
mateهمسر – جفت – رفیق
pairزوج
partnerشریک – همسر- یار
passionاشتیاق و علاقه شدید
princeشاهزاده – سرور
puppy loveعشق گذرا در جوانی به کسی
pure lustشهوت پاک
rapportآرامش – توافق
relationshipرابطه
relianceارتباط
saintفرشته – آدم پرهیزکار
sanityمقدس
soulmateنیمه روح
spouseهمسر – زوج – عیال
studشخصی فعال و قوی از نظر جنسی
sweetieعزیزم
thoughtfulnessتفکر – به فکر بودن
unionپیوند – وصلت
your companyهمراه تو
your touchلمس تو

 

 

verbsفعل‌ها
acknowledgeقدردانی کردن
admireتحسین کردن
adoreستودن – پرستیدن
appreciateقدر چیزی را دانستن – تقدیر کردن
attractجذب کردن – مجذوب کردن
bewitchفریفتن – مسحور کردن
blushسرخ شدن صورت ( از خجالت یا عشق)
brightenروشن کردن – درخشان کردن
captivateاسیر کردن – فریفتن
care aboutاهمیت دادن
celebrateجشن گرفتن
cheer onسرحال آوردن – سر نشاط آوردن
cherishتسلی دادن – پروردن – عزیز کردن
comfortآسایش دادن – دلداری دادن
complete meمرا کامل می‌کنی
craveاشتیاق داشتن – آرزو کردن
dependاعتماد کردن
desireتمایل داشتن – ارزو کردن – خواستن
enchantافسون کردن – طلسم کردن
enjoyلذت بردن
exciteبه هیجان آوردن
fall in loveعاشق شدن
fascinateمجذوب کردن
feelاحساس کردن
flatterتملق گفتن – خوشامد گفتن
flirtلاس زدن
forgiveبخشیدن
go on a dateقرار گذاشتن با کسی (عاشقانه)
hold handsگرفتن دست یکدیگر
honorمفتخر کردن – محترم شمردن
hugدر آغوش گرفتن
inspireالهام بخشیدن
kissبوسیدن

اصطلاحات انگلیسی عاشقانه

البته کلمات انگلیسی عاشقانه به تنهایی کافی نیستند، باید به اصطلاحاتی هم مسلط بود که عواطف کلمات را گسترش بدهند. چندین اصطلاح که کلمات انگلیسی عاشقانه را هم در آن‌ها می‌توان یاد گرفت، برایتان قرار داده‌ایم.

phrasesاصطلاحات
I can’t get enough of youاز تو سیر نمی‌شوم
I can’t help falling in love with you over and over againنمی‌توانم دوباره و دوباره عاشق تو نشوم
I care about you more than words can sayبیشتر از چیزی که کلمات می‌توانند بگویند، به تو اهمیت می‌دهم
I cherish you , I adore youمن تو را گرامی می‌دارم ، تو را می‌پرستم
I don’t know what I would do without youنمی‌دانم بدون تو باید چه کار می‌کردم
I don’t need anyone else in my lifeبه هیچ کس دیگری در زندگی‌ام نیاز ندارم
I feel like I am dreaming when I am with youوقتی با توام انگار خواب می‌بینم
I give my heart to youمن قلبم را به تو می‌دهم
I have always loved you and will always love youهمیشه تو را دوست داشتم و خواهم داشت
I have never been loved like this beforeمن تا کنون هرگز اینگونه دوست داشته نشده‌ام
I have never experienced love like this beforeمن تا کنون هیچ عشقی همانند این را تجربه نکرده‌ام
I love the way you make me feelاحساسی که بهم می‌دهی را دوست دارم
I love you from head to toeاز سر تا پایت را دوست دارم
I love you with all my heart and soulبا تمام قلب و روحم تو را دوست دارم
I miss you every minute we are apartهر دقیقه‌ای که از هم دوریم دلم برایت تنگ می‌شود
I need you in my lifeبه تو در زندگی‌ام نیاز دارم
I promise to love you foreverقول می‌دهم که همیشه دوستت داشته باشم
I still get butterflies in my stomachمن هنوز دلشوره می‌گیرم
I trust you with all my heartبا تمام قلبم به تو اعتماد دارم
I want to devote my life to you می‌خواهم زندگی‌ام را فدای تو کنم

کلمات انگلیسی عاشقانه خاص

اما امروز برای یادگیری کلمات انگلیسی عاشقانه یا کلمات و اصطلاحات در هر موضوع دیگری، متدهایی وجود دارد که به آموزش و تمرین با مشاوره‌ی استاد نیاز دارد. اتیچر پلتفرم برقراری ارتباط بین زبان آموزان و اساتید است که امکان دسترسی زبان آموزان به رزومه‌ی کامل اساتید به همراه تعداد کلاس‌های برگزارشده‌ی او و امتیازاتی که از باقی زبان آموزان کسب کرده را فراهم می‌کند. شما به راحتی میتوانید استاد زبان انگلیسی خود را در اتیچر انتخاب کنید.

مشاوره رایگان زبان
انتخاب بهترین مدرس، ویژه شما

منبع

۴.۵/۵ - (۱۲۷ امتیاز)

Author

دیدگاه ها

شما هم دیدگاه، تجربه یا سوالتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
×Close search
Search