skip to Main Content

کلمات انگلیسی عاشقانه

کلمات انگلیسی عاشقانه
زمان مطالعه: ۶ دقیقه

چگونه می‌توانیم عشق و محبت خود را به زبان انگلیسی ابراز کنیم؟ همیشه وقتی سراغ یادگیری و آموزش زبان می‌رویم، به موضوعات به‌خصوصی توجه بیشتری نشان می‌دهیم و کنجکاویم بدانیم برای آن موضوع چه کلمات و اصطلاحاتی وجود دارد. کلمات انگلیسی عاشقانه از آن دسته‌اند. عاشقانه‌ها هنوز هم از پرطرفدارترین موضوعات زندگی روزمره‌ی ما هستند و طبیعی است وقتی مشغول یادگیری زبان انگلیسی هستیم بخواهیم کلمات انگلیسی عاشقانه را یاد بگیریم، چه کسی پاسخگوست اگر معشوقی انگلیسی زبان پیدا کنیم و چون کلمات انگلیسی عاشقانه را نمی‌دانیم او را از دست بدهیم؟

 کلمات انگلیسی عاشقانه برای توصیف معشوق کدام‌اند؟

خب، اساس عشق وجود معشوق است و اساس ابراز عشق توصیف اوست. حالا بررسی می‌کنیم که چه کلمات انگلیسی عاشقانه ای برای توصیف او وجود دارند.

You are … تو هستی …
a blessing موهبت
a daily joy شادی روزانه
a dream boat خواستنی
a dream come true رویای تحقق یافته
a goddess الهه
a heart throb ضربان قلب – دلارام
adorable تحسین برانگیز
affectionate مهربان – خون گرم
Always there for me همیشه همراه من
angelic همچون فرشته – فرشته مانند
attractive جذاب
charming دل ربا – فریبنده
courageous دلیر – با شهامت
darling محبوب – عزیز
delightful دل پسند
enchanting فریبنده – مسحور کننده – دل ربا
enigmatic گیج کننده
feisty حساس – چابک
feminine زنانه
foxy جذاب ( جذبه جنسی)
gentle لطیف – مهربان
glamourous فریبنده – دل ربا
gorgeous بسیار زیبا
heavenly بهشتی
hilarious بسیار بامزه
hypnotic هیپنوتیزم کننده
inspiring الهام بخش
Kissable بوس کردنی
lovely دوست داشتنی
loyal وفادار
luminous درخشنده
luscious جذاب (جاذبه جنسی)
mischievous فتنه انگیز
my beloved محبوب من
my soulmate نیمه ی من
my pride and joy غرور و شادی من
nurturing پرورش دهنده
petite ریزاندام
poetic شاعرانه
precious با ارزش – گرانبها
ravishing فریبنده
sensual جذاب ( جذبه جنسی)
sophisticated فرهیخته
the keeper of my life حافظ زندگی من
the light of my life روشنایی زندگی من
unique یکتا – منحصر به فرد
virtuous پاک دامن – پرهیزکار
well mannered خوش رفتار – نیک کردار
wonderful فوق العاده

لیست کلمات انگلیسی عاشقانه

افعال انگلیسی عاشقانه

گاهی هم کلمات انگلیسی عاشقانه برای توصیف حالت عاشق در مقابل معشوق استفاده می‌شوند. برای این حالت یا کلمات متفاوتی وجود دارد یا مصادری که قبلا برای خطاب کردن معشوق دیدیم به صورت مفعولی به کار برده می‌شوند. نمونه‌هایی را در پایین آورده‌ایم.

I am … من هستم …
a fool for you خیلی تو را دوست دارم
absolutely crazy about you دیوانه ی تو هستم
adoring تحسین کننده
always here for you همیشه همراه تو هستم
appreciative قدردان
bitten by the love bug مشتاق عشق
blessed خوشبخت
captivated اسیرشده ( اسیر عشق)
carried away هیجان زده
caught in your web در دام تو گرفتار شدم
dedicated وقف شده
emotional احساساتی
enamored شیفته
enchanted مسحور شده
engrossed در اختیار – در انحصار
enraptured فریفته – شیفته
fascinated مجذوب
fortunate خوش شانس
head over heels شدیدا شیفته شدن
hooked گرفتار
infatuated شیفته – واله
inspired ملهم – الهام گرفته
intoxicated مست – از خود بی خود شده
lost in love with you غرق در عشق تو
mesmerized مسحور
obsessed غرق
on cloud nine بسیار خوشحال و هیجان زده
passionate پرشور
seduced اغوا شده
sincere مخلص – بی ریا
smitten تحت تاثیر قرار گرفته
so blessed to have you خیلی خوشبخت هستم که تو را دارم
so lonely without you بدون تو بسیار تنها هستم
Sweet on you عاشق تو هستم
thankful شکرگزار
the luckiest guy alive خوش شانس ترین آدم زنده
thinking of you always همیشه در فکر تو
touched تحت تاثیر قرار گرفته
trustworthy قابل اعتماد
turned on برانگیخته جنسی
unwavering بی دریغ
well intentioned خوش نیت
yours forever همیشه برای تو

 

اما خود کلمات انگلیسی عاشقانه را اگر به صورت مستقل بخواهید بشناسید، نمونه‌هایی را به صورت اسم و فعل برایتان در پایین آورده‌ایم.

nouns اسم ها
adoration تحسین
affection مهربانی
attraction جذبه – جذابیت
baby doll زیبا همانند یک کودک
blessing موهبت – نعمت
caress نوازش
confidante محرم
connection پیوند – رابطه – ارتباط
couple زوج ( دو نفر)
crush شیفتگی زیاد اما کوتاه مدت برای کسی
cuteness ناز – نازنینی
date night قرار شبانه (قرار های شبانه ی خوشگذرانی برای زوج های طولانی مدت یا ازدواج کرده)
dearest عزیزترین
dear heart عزیزم – قلبم
desire میل – طلب
devotion از خودگذشتگی – صمیمیت
dream boat شخص آرمانی – بسیار جذاب
emotion احساس
eye candy خوش منظر
flame شور عشق – شعله
favorite person شخص مورد علاقه
hug آغوش
hunk مرد جذاب و قوی
inner beauty زیبایی درونی
inspiration الهام
intimacy صمیمیت
lover معشوقه
loyalty وفاداری
marriage ازدواج
mate همسر – جفت – رفیق
pair زوج
partner شریک – همسر- یار
passion اشتیاق و علاقه شدید
prince شاهزاده – سرور
puppy love عشق گذرا در جوانی به کسی
pure lust شهوت پاک
rapport آرامش – توافق
relationship رابطه
reliance ارتباط
saint فرشته – آدم پرهیزکار
sanity مقدس
soulmate نیمه روح
spouse همسر – زوج – عیال
stud شخصی فعال و قوی از نظر جنسی
sweetie عزیزم
thoughtfulness تفکر – به فکر بودن
union پیوند – وصلت
your company همراه تو
your touch لمس تو

 

 

verbs فعل‌ها
acknowledge قدردانی کردن
admire تحسین کردن
adore ستودن – پرستیدن
appreciate قدر چیزی را دانستن – تقدیر کردن
attract جذب کردن – مجذوب کردن
bewitch فریفتن – مسحور کردن
blush سرخ شدن صورت ( از خجالت یا عشق)
brighten روشن کردن – درخشان کردن
captivate اسیر کردن – فریفتن
care about اهمیت دادن
celebrate جشن گرفتن
cheer on سرحال آوردن – سر نشاط آوردن
cherish تسلی دادن – پروردن – عزیز کردن
comfort آسایش دادن – دلداری دادن
complete me مرا کامل می‌کنی
crave اشتیاق داشتن – آرزو کردن
depend اعتماد کردن
desire تمایل داشتن – ارزو کردن – خواستن
enchant افسون کردن – طلسم کردن
enjoy لذت بردن
excite به هیجان آوردن
fall in love عاشق شدن
fascinate مجذوب کردن
feel احساس کردن
flatter تملق گفتن – خوشامد گفتن
flirt لاس زدن
forgive بخشیدن
go on a date قرار گذاشتن با کسی (عاشقانه)
hold hands گرفتن دست یکدیگر
honor مفتخر کردن – محترم شمردن
hug در آغوش گرفتن
inspire الهام بخشیدن
kiss بوسیدن

اصطلاحات انگلیسی عاشقانه

البته کلمات انگلیسی عاشقانه به تنهایی کافی نیستند، باید به اصطلاحاتی هم مسلط بود که عواطف کلمات را گسترش بدهند. چندین اصطلاح که کلمات انگلیسی عاشقانه را هم در آن‌ها می‌توان یاد گرفت، برایتان قرار داده‌ایم.

phrases اصطلاحات
I can’t get enough of you از تو سیر نمی‌شوم
I can’t help falling in love with you over and over again نمی‌توانم دوباره و دوباره عاشق تو نشوم
I care about you more than words can say بیشتر از چیزی که کلمات می‌توانند بگویند، به تو اهمیت می‌دهم
I cherish you , I adore you من تو را گرامی می‌دارم ، تو را می‌پرستم
I don’t know what I would do without you نمی‌دانم بدون تو باید چه کار می‌کردم
I don’t need anyone else in my life به هیچ کس دیگری در زندگی‌ام نیاز ندارم
I feel like I am dreaming when I am with you وقتی با توام انگار خواب می‌بینم
I give my heart to you من قلبم را به تو می‌دهم
I have always loved you and will always love you همیشه تو را دوست داشتم و خواهم داشت
I have never been loved like this before من تا کنون هرگز اینگونه دوست داشته نشده‌ام
I have never experienced love like this before من تا کنون هیچ عشقی همانند این را تجربه نکرده‌ام
I love the way you make me feel احساسی که بهم می‌دهی را دوست دارم
I love you from head to toe از سر تا پایت را دوست دارم
I love you with all my heart and soul با تمام قلب و روحم تو را دوست دارم
I miss you every minute we are apart هر دقیقه‌ای که از هم دوریم دلم برایت تنگ می‌شود
I need you in my life به تو در زندگی‌ام نیاز دارم
I promise to love you forever قول می‌دهم که همیشه دوستت داشته باشم
I still get butterflies in my stomach من هنوز دلشوره می‌گیرم
I trust you with all my heart با تمام قلبم به تو اعتماد دارم
I want to devote my life to you می‌خواهم زندگی‌ام را فدای تو کنم

کلمات انگلیسی عاشقانه خاص

اما امروز برای یادگیری کلمات انگلیسی عاشقانه یا کلمات و اصطلاحات در هر موضوع دیگری، متدهایی وجود دارد که به آموزش و تمرین با مشاوره‌ی استاد نیاز دارد. اتیچر پلتفرم برقراری ارتباط بین زبان آموزان و اساتید است که امکان دسترسی زبان آموزان به رزومه‌ی کامل اساتید به همراه تعداد کلاس‌های برگزارشده‌ی او و امتیازاتی که از باقی زبان آموزان کسب کرده را فراهم می‌کند. با ما همراه باشید.

منبع

 

۳.۹/۵ - (۴۳ امتیاز)

دیدگاه ها

اولین نفری باشید که به این نوشته نظر میدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
×Close search
Search