skip to Main Content

انگلیسی استرالیایی و تفاوت آن با بریتانیایی و آمریکایی

انگلیسی استرالیا
زمان مطالعه: ۵ دقیقه

زبان انگلیسی‌، زبان بین‌المللی واحدی است که اغلب افراد به‌عنوان زبان دوم آن را یاد می‌گیرند. این زبان گویش‌های متفاوتی دارد که معمولا انگلیسی‌زبانان،گویش‌های مختلف این زبان را به سه دسته کلی: انگلیسی آمریکایی،انگلیسی بریتانیایی و انگلیسی استرالیا تقسیم می‌کنند. دانستن تفاوت انگلیسی استرالیا و بریتانیا و آمریکا میان این گویش‌ها برای زبان‌آموزان ضروری است و باید در ابتدای مسیر یادگیری مشخص کنند که قصد یادگیری کدام گویش را دارند. در اُتیچر می‌توانید آموزش زبان را از زبان انگلیسی با لهجه‌های مختلف از جمله استرالیایی نیز تجربه کنید.
این تفاوت ها برای مدرسان و همچنین زبان‌آموزان به موضوعی چالشی تبدیل‌ شده است. البته این موضوع برای انگلیسی‌زبان‌ها نیز ممکن است صدق کند و هنگام شنیدن لهجه‌های مختلف کمی گیج شوند.

انگلیسی استرالیا و انگلیسی بریتانیا

انگلیسی استرالیا زبان رسمی کشور استرالیا است و حدود دویست سال از ظهور و تشکیل این گویش می‌گذرد. انگلیسی بریتانیایی مخلوطی از انگلیسی آمریکایی و انگلیسی بریتانیایی است، اما ویژگی‌های منحصربه‌فردی مثل وجود کلمات مختص به خود را دارد که یادگیری آن برای افراد علاقه‌مند به این شاخه از زبان و نیز مهاجران به استرالیا می‌تواند مفید باشد.

انگلیسی استرالیا و بریتانیا از نظر تلفظ

بیشترین تفاوت بین انگلیسی استرالیا با انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی، مربوط به لهجه یا تلفظ است. یکی از مشهودترین تفاوت‌ها مربوط به تلفظ حرف /R/ است. در انگلیسی بریتانیایی و استرالیایی صدای /r/ در صورتی که قبل از یک حرف صدادار قرار گیرد و حرف بعدی آن صدادار نباشد، تلفظ نمی‌شود. به عنوان مثال کلمه “”smarter در انگلیسی آمریکایی /smɑrtər/ و درانگلیسی بریتانیایی و استرالیایی /smɑːtə/ تلفظ می‌شود. یا مثلا کلمه‌ «card» بصورت «ca:d» تلفظ می‌شود و صدای /r/ حذف می‌شود. در کلماتی چون «better» و «wetter» دارای تلفظی بسیار ضعیف است و صدایی شبیه به «ah» دارند.
از دیگر تفاوت های انگلیسی استرالیا می‌توان به کاربرد حرف i اشاره کرد. در واژه‌هایی مانند Light و Night این حرف شبیه به oi تلفظ می‌شوند (Noight)
حرف نرم a در کلماتی مانند Cat و Hat ، معمولا تلفظی شبیه به «eh» دارد. مثلا کلمه‌ی «cat» همانند «ceht» کلمه‌ی «hat» به صورت «heht» تلفظ می‌شود.
به همین ترتیب، همین الگو برای حرف «a» در کلماتی چون «day» و «way» یا «mate» نیز وجود دارد. در این کلمات، تلفظ حرف «a» تقریبا شبیه تلفظ کلمه «aye» در لهجه بریتانیایی است بنابراین، کلمه‌ی «Mate» بصورت «m-aye-te» تلفظ می‌شود.
در اغلب موارد ، کلماتی که به «ing» ختم مشوند به طور کامل تلفظ نمی‌شود، کلماتی چون«singing»، «jumping» و «catching» به صورت «singin»، «jumpin» و «catchin» تلفظ می‌شوند. این ویژگی را می‌توان در انگلیسی محاوره‌ای آمریکا و بریتانیا یافت، اما در انگلیسی استرالیا بسیار متداول‌تر است.
علاوه بر تلفظ، تکیه بر روی حروف، بیان و قرائت ممکن است در گویش های مختلف زبان انگلیسی بسیار متفاوت باشد. به عنوان مثال اگر یک سوال بله/خیر بپرسیم، بلندی صدای فردی با لهجه آمریکایی در انتهای جمله بالا می‌رود، اما در فردی لهجه بریتانیایی یا استرالیایی برعکس، صدای آن پایین خواهد آمد.

تفاوت انگلیسی استرالیا

تفاوت انگلیسی استرالیا و بریتانیا از نظر دستور زبان

همانطور که اشاره کردیم، زبان انگلیسی استرالیایی حاصل ترکیب دو زبان انگلیسی بریتانیایی و انگلیسی آمریکایی می باشد که این ویژگی در گرامر به خوبی مشهود است.
از شباهت انگلیسی استرالیایی و انگلیسی بریتانیایی می‌توان به حرف u» » اشاره کرد که در کلماتی مثل colour» »باقی مانده است. همینطور کلماتی که پسوند ise»» دارند. در حالی که این کلمات در انگلیسی آمریکایی به پسوند ize»»ختم می‌شوند. این مثال در کلماتی مانند realise/realize»» مشهود است.

تفاوت املایی انگلیسی استرالیا

در کل، موارد استثنای زیادی در این زبان وجود دارد که می‌توان به کلماتی مانند Inquire که در انگلیسی آمریکایی به کار می‌رود، اشاره کرد. این کلمه به جای واژه Enquire که در انگلیسی بریتانیایی رایج است، استفاده می‌شود. همچنین کلمه «Program» که در انگلیسی آمریکایی و استرالیایی کاربرد دارد، معادل کلمه«Programme»در انگلیسی بریتانیایی است.
در زبان انگلیسی استرالیایی نیز مانند انگلیسی بریتانیایی، از افعال‌ بی قاعده یکسانی استفاده می‌شود که می‌توان به نمونه‌هایی مانند «Spell» و «Smell»اشاره کرد که گذشته واژگان «Smelt»و «Spelt»هستند. از طرفی برای اشاره کردن به شماره‌ها، انگلیسی استرالیایی‌ها تابع انگلیسی امریکایی‌ است. برای مثال در بیشتر اوقات برای به کار بردن واژه ۱۱۰۰ از معادل«eleven hundred» استفاده می‌کنند. هرچند در انگلیسی بریتانیایی از one thousand, one hundred استفاده می‌شود.

از دیگر تفاوت‌های ایجاد شده در انگلیسی استرالیا می‌توان به استفاده از اسامی جمع اشاره کرد. برای مثال، استرالیایی‌ها و آمریکایی‌ها از عبارت «the football team has scored a goal» بجای معادل بریتانیایی آن یعنی «the football team have scored a goad» را استفاده می‌کنند.

نکته‌ای جالب نیز در مورد نام گذاری رودخانه‌ها در استرالیا وجود دارد و آن این است که نام رودها در استرالیا با توجه به محل رود، از هر دو نوع انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی استفاده شده است که نام اغلب نقاط استرالیا از اسامی متداول در انگلیسی آمریکایی برگرفته شده است. به همین دلیل از کلمه River معمولا در انتهای نام رودخانه‌ها استفاده شده است. که این خصوص می‌توان به Hudson River یا Mississippi River اشاره کرد.

نام گذاری بریتانیایی رودها در جنوب استرالیا متداول است و کلمه River در ابتدای نام رودخانه‌ ها قرار می‌گیرد. می‌توان به رودخانه River Thames و River Darling اشاره کرد.

فرق دستور زبان انگلیسی استرالیا با بریتیش و امریکن

تفاوت انگلیسی استرالیا و بریتانیا از نظر واژگان

در کاربرد عبارات و همچنین کلمات روزمره، از آنجایی که زبان انگلیسی استرالیایی‌ ترکیبی از دو زبان انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی است، لغات مشابه بسیار زیادی با آنها نیز دارد. اما با این وجود لغات زیادی هم مخصوص خودش دارد. یکی از مشهودترین نمونه‌های موجود در زبان انگلیسی استرالیایی، واژه Outback است که اشاره به یک محلی دور استفاده می‌شود.

همچنین کلمه‌ی «barbie» معادل کلمه‌ی «barbecue» در انگلیسی امریکایی و بریتانیایی است.
زبان انگلیسی استرالیایی‌ مانند انگلیسی بریتانیایی، از واژه‌ی «aluminium» به جای «aluminum» که در انگلیسی امریکایی کاربرد دارد،استفاده می‌کنند. همچنین «mobile phone» را به جای «cell phone» به کار می‌برند.

علاوه بر این، استرالیایی‌ها از کلماتی چون «anti-clockwise» به جای نسخه‌ی آمریکایی «counter- clockwise» بکارمی‌برند و یا از کلمه «petrol» به جای معادل آمریکایی آن یعنب «gasoline» استفاده می‌کنند. برای کاپوت اتومبیل هم به جای«hood» از «bonnet» و به جای «holidays» به معنای تعطیلات، از معادل آمریکایی آن یعنی vacation استفاده می‌کنند.

همچنین، استرالیایی‌ها اغلب از عبارات anti-clockwise به جای معادل آمریکایی آن یعنی counter-clockwise استفاده می‌کنند و یا از عبارت petrol به جای معادل آمریکایی آن یعنی gasoline استفاده می‌کنند. برای کاپوت اتومبیل هم به جای hood از bonnet استفاده می‌کنند.
مردم استرالیا گاهی اوقات نیز از معادل‌های آمریکایی کلمات استفاده می‌کنند. برای مثال، به جای «football» که در بریتانیا استفاده می‌شود از معادل امریکایی آن یعنی «soccer» استفاده کنند. همچنین از«overall» به جای«dungarees» استفاده کنند. استرالیایی ها نیز از«lorry» به جای«truck» و همچنین از«pants» به جای «trousers» استفاده می‌کنند.

با این وجود عبارات بسیاری هستند که در انلگیسی آمریکایی و در بریتانیایی بسیار رایج هستند، اما مردم استرالیا به ندرت از آنها استفاده می‌کنند. مثلا استرالیایی‌ها به جای کلمه‌ «abroad» کلمه‌ «overseas» را بکار می‌برند و به جای «village» از واژه «town» استفاده می‌کنند.

منبع

Back To Top
×Close search
Search