پروفایل مدرس
سوپروایزر زبان ترکی عرفانه محمد سلیمی

سوپروایزر زبان ترکی عرفانه محمد سلیمی

جدید
19
کلاس برگزارشده
0
زبان آموز
0
0 نظر
0
میانگین جلسات زبان‌آموز
قوانین لغو کلاس
زمان های آزاد مدرس
کاملا خالی
نیمه خالی
غیرقابل رزرو
معرفی مدرس

معرفی مدرس
این پروفایل ویژه ی مصاحبه های اساتید زبان ترکی است.

تخصص های مدرس

دوره ها

نظرات زبان آموزها
1