دوره آموزشی تقویت مهارت نوشتار آزمون آیلتس

این دوره آموزشی، به صورت مشخص روی 9 موضوع متداول و شناخته شده ی مهارت نوشتار آزمون آیلتس متمرکز خواهد شد و تمرین های متعددی در قالب پاراگراف و مقاله ارائه می شود.

 

سطح دوره
متوسط
انگلیسی
زبان دوره
30
کلاس ها
9
ثبت نام کنندگان

Introduction of vocabulary (Education and Schooling) + introduce the function of giving reasons

Vocabulary (Education and Schooling) practice for meaning/use + review the function of giving reasons + introduce the function of giving examples

Review vocabulary (Education and Schooling) + how to plan for paragraphs + introduction to topic sentences + single paragraph writing (opinion)

Vocab quiz (offline or online) + introduction of vocabulary (Work and Careers) + introduce the function of giving explanations

Vocabulary (Work and Careers) practice for meaning/use + combine the writing functions and write single paragraphs (opinion)

Review vocab (Work and Careers) + introduce the function of giving results + combine functions and write single paragraphs (opinion)

Vocab quiz (offline or online) + introduction of vocabulary (Family and Children) + introduce the function of condition

Vocabulary (Family and Children) practice for meaning/use + combine writing functions and write single paragraphs (advantages/disadvantages)

Review vocabulary (Family and Children) + introduce the function of contrast + write single paragraphs (advantages/disadvantages)

Vocab quiz (offline or online) + introduction of vocabulary (Tradition, Art and Culture) + review all functions

Vocabulary (Tradition, Art and Culture) practice for meaning/use + combine functions and write single paragraphs (positive/negative)

Review vocabulary (Tradition, Art and Culture) + introduce the function of giving emphasis/limitation + write single paragraphs (positive/negative)

Vocab quiz (offline or online) + introduction of vocabulary (Environment and Wildlife) + discuss problems/causes/effects/solutions

Vocabulary (Environment and Wildlife) practice for meaning/use + introduce the functions of cause/effect/solution

Review vocabulary (Environment and Wildlife) + review functions + write single paragraphs (cause/effect/solution)

Vocabulary quiz (offline or online) + introduction of vocabulary (Health and Fitness) + write single paragraphs (cause/effect/solution)

Vocabulary (Health and Fitness) practice for meaning/use + write single paragraphs (cause/effect/solution)

Review vocabulary (Health and Fitness) + review functions + introduce smooth cohesion

Vocabulary quiz (offline or online) + introduction of vocabulary (Transportation and City life) + write single paragraphs (wh- questions)

Vocabulary (Transportation and City life) practice for meaning/use + write single paragraphs (wh- questions)

Review vocabulary (Transportation and City life) + review functions + introduce transitional sentences

Vocabulary quiz (offline or online) + introduction of vocabulary (Technology and Marketing) + write introductions

Vocabulary (Technology and Marketing) practice for meaning/use + review writing introductions + write conclusions

Review vocabulary (Technology and Marketing) + how to write the essay outline

Vocabulary quiz (offline or online) + introduction of vocabulary (Crime and Punishment) + more detailed essay outlines

Vocabulary (Crime and Punishment) practice for meaning/use + highlight the differences between essay types

Review vocabulary (Crime and Punishment) + editing

Vocabulary quiz (offline or online) + editing practice, punctuation and spelling

Assessment criteria of writing

Assessing papers and further practice

2017 اُ-تیچر. تمام حقوق برای مؤسسه ی اُ-تیچر محفوظ است.