دوره آموزشی تقویت مکالمه و دامنه لغت آزمون آیلتس

در این دوره سعی خواهیم کرد که بخش مکالمه ی آزمون بین المللی آیلتس را، برای شما شبیه سازی نمائیم. این دوره مبتنی بر مکالمه های طبقه بندی شده و موضوعی بوده و لغات و عبارات موردنیاز را پوشش می دهد. موضوعات انتخاب شده از موضوعات محبوب و متداول در آزمون آیلتس می باشند. به منظور شبیه سازی آزمون آیلتس، ارائه ی مطالب این دوره، در قالب مصاحبه های رسمی بخش مکالمه آزمون آیلتس خواهند بود.

سطح دوره
متوسط
انگلیسی
زبان دوره
20
کلاس ها
6
ثبت نام کنندگان

موضوع این جلسه، دوست داشتن و دوست نداشتن است. به عبارت دیگر به شما آموزش داده خواهد شد که چگونه دوست داشتن و دوست نداشتن را در قالب لغات و عبارات های استاندارد و مناسب بیان نمائید. قالب ارائه ی مطالب به صورت سئوال و جواب است.

موضوع این جلسه، آموزش، کار و محل زندگی است. از موضوعاتی که معمولاً در آزمون های بین المللی مورد سئوال قرار می گیرد، تشریح شرایط زندگی و کاری است. در این جلسه مکالمه ها، لغات و عبارات مرتبط با این موضوعات پوشش داده خواهد شد. قالب ارائه ی مطالب به صورت سئوال و جواب است.

موضوع این جلسه، اوقات فراغت و وزرش است. اوقات فراغت، سرگرمی ها، عادات فردی و وزرش های تخصصی از دیگر موضوعات جالبی است که مورد توجه طراحان سئوال آزمون های بین المللی است. در این جلسه مکالمه ها، لغات و عبارات مرتبط با این موضوعات پوشش داده خواهد شد. قالب ارائه ی مطالب به صورت سئوال و جواب است.

موضوع این جلسه، غذا و آشپزی است. طراحان سئوال آزمون های بین المللی معمولا از متقاضیان خانم سئوالاتی پیرامون غذا و آشپزی می پرسند. در این جلسه مکالمه ها، لغات و عبارات مرتبط با این موضوعات پوشش داده خواهد شد. قالب ارائه ی مطالب به صورت سئوال و جواب است.

در این جلسه، مروری خواهد شد بر مطالب ارائه شده در جلسات قبل. در ضمن چارچوب ها و تکنیک های مکالمه نیز در این جلسه پوشش داده می شود.

موضوع این جلسه، توصیف مردم است. از دیگر موضوعات چالش برانگیز در آزمون های بین المللی، توصیف رفتارها، شخصیت و ظاهر افراد است. در این جلسه مکالمه ها، لغات و عبارات مرتبط با این موضوعات پوشش داده خواهد شد. قالب ارائه ی مطالب به صورت یک ارائه ی توصیفی است.

موضوع این جلسه، مسافرت و تعطیلات است. از موضوعات جذابی که می توان روی آن مانور خوبی در آزمون های بین المللی داد، بیان تجربه های خود در طی مسافرت ها و تعطیلات است. در این جلسه مکالمه ها، لغات و عبارات مرتبط با این موضوعات پوشش داده خواهد شد. قالب ارائه ی مطالب به صورت یک ارائه ی توصیفی است.

موضوع این جلسه، تلویزیون، کتاب و فیلم است. یکی از سرگرمی های روزانه ی ما، تماشای تلویزیون و فیلم و همینطور مطالعه ی کتاب است. یادگیری نحوه ی ارائه ی مطالب حول این موضوعات می تواند بسیار مهم باشد. در این جلسه مکالمه ها، لغات و عبارات مرتبط با این موضوعات پوشش داده خواهد شد. قالب ارائه ی مطالب به صورت یک ارائه ی توصیفی است.

در این جلسه، مروری خواهد شد بر مطالب ارائه شده در جلسات قبل. در ضمن چارچوب ها و تکنیک های مکالمه نیز در این جلسه پوشش داده می شود.

موضوع این جلسه، پوشش نکات گرامری مرتبط با wish و regret (بیان آرزوها و ابراز تاسف) است. از بخش های مهم مکالمه آزمون های بین المللی، بیان دیدگاه ها و عقاید است. یادگیری نحوه ی ارائه ی مطالب حول این موضوعات به دور از هر گونه اشتباهات گرامری، می تواند بسیار مهم باشد. قالب ارائه ی مطالب به صورت یک ارائه ی توصیفی است.

موضوع این جلسه، اخبار و رسانه است. رسانه ها از ابزارهای بسیار قدرتمند در دنیای امروز محسوب می شوند که مورد توجه طراحان سئوال آزمون های بین المللی به طور قطع خواهد بود. در این جلسه مکالمه ها، لغات و عبارات مرتبط با این موضوعات پوشش داده خواهد شد. قالب ارائه ی مطالب به صورت یک بحث خواهد بود.

موضوع این جلسه، تکنولوژی است. تکنولوژی در چند دهه ی اخیر، جهان را دگرگون ساخته است. موضوعات فراوانی در حوزه ی تکنولوژی وجود دارد که نیازمند آموزش صحیح هستند. در این جلسه مکالمه ها، لغات و عبارات مرتبط با این موضوعات پوشش داده خواهد شد. قالب ارائه ی مطالب به صورت یک بحث خواهد بود.

موضوع این جلسه جامعه، سنت ها، کودکان و خانواده است. پیرامون این موضوعات هم می توان ساعت ها بحث و گفتگو نمود. در این جلسه مکالمه ها، لغات و عبارات مرتبط با این موضوعات پوشش داده خواهد شد. قالب ارائه ی مطالب به صورت یک بحث خواهد بود.

در این جلسه، مروری خواهد شد بر مطالب ارائه شده در جلسات قبل. در ضمن چارچوب ها و تکنیک های مکالمه نیز در این جلسه پوشش داده می شود.

موضوع این جلسه، پوشش نکات گرامری مرتبط با comparison و contrast (مقایسه و تفاوت) است. مقایسه دو فرد، دو شیء و بیان تفاوت های آنها از لحاظ گرامری، نیازمند دقت ویژه ای است. در این جلسه، این موضوعات از نقطه نظر گرامری مورد تمرکز قرار گرفته می شود. قالب ارائه ی مطالب به صورت یک بحث خواهد بود.

بخش شماره ی یک از یک مصاحبه ی رسمی، توسعه و تشریح پاسخ ها است. در این جلسه، پیرامون این موضوع مطالب آموزنده ای ارائه خواهد شد.

بخش شماره ی دو از یک مصاحبه ی رسمی، شروع، تشریح و پایان دادن آن است. در این جلسه، پیرامون این موضوع مطالب آموزنده ای ارائه خواهد شد.

بخش شماره ی سه از یک مصاحبه ی رسمی، گذشته، حال و آینده است. در این جلسه، پیرامون این موضوع مطالب آموزنده ای ارائه خواهد شد.

این جلسه پیرامون قالب آزمون است.

آخرین جلسه، در حقیقت ارزیابی شرکت کنندگان در دوره خواهد بود. مربی دوره، در این جلسه، شرکت کنندگان در دوره را ارزیابی نموده و به آن ها نمره تعلق می گیرد.

2017 اُ-تیچر. تمام حقوق برای مؤسسه ی اُ-تیچر محفوظ است.