راهنمای رزرو کلاس با اساتید
کلیک کنید
فیلترهای جستجو
اساتید جدید (تخفیف ویژه)
تعیین سطح رایگان
استادهای دارای ویدیو
همه
همه
همه
همه
همه
آیلتس
تافل
زبان عمومی
مصاحبه کاری و تحصیلی
زبان تجاری
مهاجرت و اپلای
زبان کنکور ارشد و دکتری
زبان کودکان
Free Discussion
اسپیکینگ
رایتینگ
ریدینگ
لیسنینگ
تکمیل رزومه
مقاله نویسی
تصحیح رایتینگ
آزمون های داخلی
زبان راهنمایی و دبیرستان
لهجه نیتیو لایک
PTE
GRE
رایتینگ
Delete پاک کردن همه china-dot china-dot
مرتب سازی
آیلین هدایت

آیلین هدایت

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: انگلیسی آمریکایی

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان کودکان Free Discussion رایتینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

40,000 تومان

افسانه عباسزاده

افسانه عباسزاده حرفه ای

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

پیشرفته (C1-C2) متوسط (B1-B2) آیلتس رایتینگ مقاله نویسی

جلسه آزمایشی

15,000 تومان

جلسه یک ساعتی

80,000 تومان

فرینا محمدخانی

فرینا محمدخانی حرفه ای

استاد زبان انگلیسی language English

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) آیلتس اسپیکینگ رایتینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

90,000 تومان

ثنا چارک چیان

ثنا چارک چیان

استاد زبان آلمانی language German

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) ریدینگ لیسنینگ رایتینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

55,000 تومان

ساغر صالحی

ساغر صالحی

استاد زبان فرانسوی language French

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی اسپیکینگ رایتینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

60,000 تومان

آروین شیدایی

آروین شیدایی

استاد زبان آلمانی language German

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) اسپیکینگ رایتینگ لیسنینگ

جلسه آزمایشی

20,000 تومان

جلسه یک ساعتی

60,000 تومان

عباس میرزائی

عباس میرزائی

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: IELTS

پیشرفته (C1-C2) متوسط (B1-B2) آیلتس رایتینگ اسپیکینگ

جلسه آزمایشی

20,000 تومان

جلسه یک ساعتی

60,000 تومان

جعفر خسروی

جعفر خسروی

استاد زبان انگلیسی language English

پیشرفته (C1-C2) متوسط (B1-B2) زبان تجاری اسپیکینگ رایتینگ

جلسه آزمایشی

8,000 تومان

جلسه یک ساعتی

38,000 تومان

مرضیه رحیمی

مرضیه رحیمی

استاد زبان اسپانیایی language Spanish

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) اسپیکینگ رایتینگ ریدینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

50,000 تومان

هستی حمیدی

هستی حمیدی

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) اسپیکینگ زبان عمومی رایتینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

50,000 تومان

Reyhaneh Biabani

Reyhaneh Biabani

استاد زبان آلمانی language German

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) اسپیکینگ رایتینگ تصحیح رایتینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

20,000 تومان

Soheila Naseri

Soheila Naseri

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) آیلتس زبان عمومی رایتینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

40,000 تومان

علی مشایخی

علی مشایخی

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: مصاحبه کاری و تحصیلی

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) آیلتس تصحیح رایتینگ رایتینگ

جلسه آزمایشی

10,000 تومان

جلسه یک ساعتی

180,000 تومان

امیرحسین رحمانی

امیرحسین رحمانی

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: IELTS

پیشرفته (C1-C2) متوسط (B1-B2) آیلتس رایتینگ تصحیح رایتینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

180,000 تومان

MOZHGAN ZARGOOSH

MOZHGAN ZARGOOSH

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) آیلتس رایتینگ زبان عمومی

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

30,000 تومان

مهسا جوان

مهسا جوان همراه

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان راهنمایی و دبیرستان زبان عمومی رایتینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

20,000 تومان

سینا صفری

سینا صفری همراه

استاد زبان آلمانی language German

تخصص اصلی: OSD

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) رایتینگ لیسنینگ اسپیکینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

45,000 تومان

افشین خافی

افشین خافی حرفه ای

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: انگلیسی آمریکایی

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) آیلتس لهجه نیتیو لایک رایتینگ

جلسه آزمایشی

5,000 تومان

جلسه یک ساعتی

90,000 تومان

مریم علیان

مریم علیان

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی اسپیکینگ رایتینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

40,000 تومان

Raha Ekhtiary

Raha Ekhtiary

استاد زبان فرانسوی language French

تخصص اصلی: مصاحبه کاری و تحصیلی

متوسط (B1-B2) مبتدی (A1-A2) اسپیکینگ لیسنینگ رایتینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

80,000 تومان