راهنمای رزرو کلاس با اساتید
کلیک کنید
فیلترهای جستجو
اساتید جدید (تخفیف ویژه)
تعیین سطح رایگان
استادهای دارای ویدیو
همه
همه
همه
همه
همه
آیلتس
تافل
زبان عمومی
مصاحبه کاری و تحصیلی
زبان تجاری
مهاجرت و اپلای
زبان کنکور ارشد و دکتری
زبان کودکان
Free Discussion
اسپیکینگ
رایتینگ
ریدینگ
لیسنینگ
تکمیل رزومه
مقاله نویسی
تصحیح رایتینگ
آزمون های داخلی
زبان راهنمایی و دبیرستان
لهجه نیتیو لایک
PTE
GRE
زبان کنکور ارشد و دکتری
Delete پاک کردن همه china-dot china-dot
مرتب سازی
علی وفایی

علی وفایی

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

پیشرفته (C1-C2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی اسپیکینگ زبان کنکور ارشد و دکتری

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

45,000 تومان

توحید نجاری

توحید نجاری

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان کنکور کاردانی،ارشد و دکتری

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) زبان کنکور ارشد و دکتری آیلتس زبان عمومی

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

75,000 تومان

مهدی ونایی

مهدی ونایی

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: IELTS

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) آیلتس تافل زبان کنکور ارشد و دکتری

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

115,000 تومان

پریسا زهدی جلال

پریسا زهدی جلال

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: IELTS

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) آیلتس زبان کنکور ارشد و دکتری آزمون های داخلی

جلسه آزمایشی

20,000 تومان

جلسه یک ساعتی

120,000 تومان

علي جمالي پور

علي جمالي پور

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: IELTS

پیشرفته (C1-C2) متوسط (B1-B2) آیلتس زبان کنکور ارشد و دکتری تصحیح رایتینگ

جلسه آزمایشی

20,000 تومان

جلسه یک ساعتی

190,000 تومان

غزال علائی

غزال علائی حرفه ای

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: IELTS

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) آیلتس زبان عمومی زبان کنکور ارشد و دکتری

جلسه آزمایشی

20,000 تومان

جلسه یک ساعتی

120,000 تومان

مهسان صالحی

مهسان صالحی همراه

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) زبان عمومی زبان کنکور ارشد و دکتری اسپیکینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

20,000 تومان

Mahla Mohammadi mahjob

Mahla Mohammadi mahjob همراه

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی زبان کنکور ارشد و دکتری زبان کودکان

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

40,000 تومان

مریم حسینی مهر

مریم حسینی مهر

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) اسپیکینگ زبان کنکور ارشد و دکتری Free Discussion

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

70,000 تومان

فرنوش خلعتبری

فرنوش خلعتبری

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان کنکور کاردانی،ارشد و دکتری

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان راهنمایی و دبیرستان زبان عمومی زبان کنکور ارشد و دکتری

جلسه آزمایشی

15,000 تومان

جلسه یک ساعتی

30,000 تومان

فاطمه روشن

فاطمه روشن

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: IELTS

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) آیلتس زبان کنکور ارشد و دکتری زبان عمومی

جلسه آزمایشی

10,000 تومان

جلسه یک ساعتی

90,000 تومان

پریسا طاهری

پریسا طاهری

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: IELTS

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) آیلتس زبان عمومی زبان کنکور ارشد و دکتری

جلسه آزمایشی

15,000 تومان

جلسه یک ساعتی

135,000 تومان

فاطمه ساعدی

فاطمه ساعدی

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: انگلیسی آمریکایی

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) آیلتس زبان عمومی زبان کنکور ارشد و دکتری

جلسه آزمایشی

20,000 تومان

جلسه یک ساعتی

65,000 تومان

رايا كامياب

رايا كامياب

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی زبان کنکور ارشد و دکتری زبان راهنمایی و دبیرستان

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

35,000 تومان

زینب عزیزی

زینب عزیزی حرفه ای

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) زبان عمومی زبان کنکور ارشد و دکتری آیلتس

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

90,000 تومان

Shadi Delkhoun

Shadi Delkhoun

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) Free Discussion زبان کنکور ارشد و دکتری آیلتس

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

45,000 تومان

Nilofar Tajik

Nilofar Tajik

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

متوسط (B1-B2) مبتدی (A1-A2) زبان عمومی Free Discussion زبان کنکور ارشد و دکتری

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

75,000 تومان

سعید پوراعمی

سعید پوراعمی حرفه ای

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: IELTS

پیشرفته (C1-C2) متوسط (B1-B2) آیلتس زبان عمومی زبان کنکور ارشد و دکتری

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

65,000 تومان

زهرا زینلی

زهرا زینلی

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) زبان عمومی زبان کنکور ارشد و دکتری زبان راهنمایی و دبیرستان

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

30,000 تومان

حامد رضایی نژاد

حامد رضایی نژاد

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

متوسط (B1-B2) مبتدی (A1-A2) اسپیکینگ زبان عمومی زبان کنکور ارشد و دکتری

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

85,000 تومان