راهنمای رزرو کلاس با اساتید
کلیک کنید
فیلترهای جستجو
اساتید جدید (تخفیف ویژه)
تعیین سطح رایگان
استادهای دارای ویدیو
همه
همه
همه
همه
همه
آیلتس
تافل
زبان عمومی
مصاحبه کاری و تحصیلی
زبان تجاری
مهاجرت و اپلای
زبان کنکور ارشد و دکتری
زبان کودکان
Free Discussion
اسپیکینگ
رایتینگ
ریدینگ
لیسنینگ
تکمیل رزومه
مقاله نویسی
تصحیح رایتینگ
آزمون های داخلی
زبان راهنمایی و دبیرستان
لهجه نیتیو لایک
PTE
GRE
اسپیکینگ
Delete پاک کردن همه china-dot china-dot
مرتب سازی
نشاط یزدان پرست

نشاط یزدان پرست

استاد زبان انگلیسی language English

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان کودکان اسپیکینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

20,000 تومان

رسول علیرضایی

رسول علیرضایی باتجربه

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) زبان عمومی اسپیکینگ Free Discussion

جلسه آزمایشی

10,000 تومان

جلسه یک ساعتی

80,000 تومان

پرهام مارزلو

پرهام مارزلو حرفه ای

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: IELTS

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) آیلتس زبان عمومی اسپیکینگ

جلسه آزمایشی

10,000 تومان

جلسه یک ساعتی

70,000 تومان

کیانوش هاشم زاده

کیانوش هاشم زاده

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: IELTS

پیشرفته (C1-C2) آیلتس مهاجرت و اپلای اسپیکینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

290,000 تومان

هاجر کاشانی

هاجر کاشانی حرفه ای

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) اسپیکینگ مهاجرت و اپلای آیلتس

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

155,000 تومان

سمیرا ایوبی

سمیرا ایوبی حرفه ای

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) اسپیکینگ Free Discussion زبان عمومی

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

85,000 تومان

مائده باوفا

مائده باوفا

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

متوسط (B1-B2) مبتدی (A1-A2) اسپیکینگ زبان عمومی رایتینگ

جلسه آزمایشی

10,000 تومان

جلسه یک ساعتی

20,000 تومان

حسین اکتفان

حسین اکتفان حرفه ای

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: IELTS

پیشرفته (C1-C2) متوسط (B1-B2) آیلتس اسپیکینگ تصحیح رایتینگ

جلسه آزمایشی

10,000 تومان

جلسه یک ساعتی

80,000 تومان

علی وفایی

علی وفایی

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

پیشرفته (C1-C2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی اسپیکینگ زبان کنکور ارشد و دکتری

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

45,000 تومان

فرزانه اسماعیلی

فرزانه اسماعیلی

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: انگلیسی آمریکایی

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی زبان کودکان اسپیکینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

50,000 تومان

عباس میرزائی

عباس میرزائی

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: IELTS

پیشرفته (C1-C2) متوسط (B1-B2) آیلتس رایتینگ اسپیکینگ

جلسه آزمایشی

20,000 تومان

جلسه یک ساعتی

60,000 تومان

فاطمه سرلک

فاطمه سرلک

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان راهنمایی و دبیرستان اسپیکینگ لیسنینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

55,000 تومان

Sareh Sadeghi

Sareh Sadeghi

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی اسپیکینگ ریدینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

45,000 تومان

هانیه صالحی

هانیه صالحی

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی اسپیکینگ لیسنینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

20,000 تومان

ابوذر خانی

ابوذر خانی

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی اسپیکینگ لیسنینگ

جلسه آزمایشی

20,000 تومان

جلسه یک ساعتی

50,000 تومان

فاطمه هاشمی

فاطمه هاشمی

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) زبان عمومی اسپیکینگ زبان راهنمایی و دبیرستان

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

40,000 تومان

مریم سادات میری

مریم سادات میری

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: انگلیسی آمریکایی

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) اسپیکینگ لیسنینگ لهجه نیتیو لایک

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

70,000 تومان

حدیثه رنجبر

حدیثه رنجبر

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: TTC

مبتدی (A1-A2) زبان راهنمایی و دبیرستان زبان کودکان اسپیکینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

20,000 تومان

زهرا خدایاری

زهرا خدایاری

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) زبان عمومی اسپیکینگ زبان راهنمایی و دبیرستان

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

25,000 تومان

سپیده زارع

سپیده زارع

استاد زبان ترکی language Turkish

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) مصاحبه کاری و تحصیلی مهاجرت و اپلای اسپیکینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

40,000 تومان