راهنمای رزرو کلاس با اساتید
کلیک کنید
فیلترهای جستجو
اساتید جدید (تخفیف ویژه)
تعیین سطح رایگان
استادهای دارای ویدیو
همه
همه
همه
همه
همه
آیلتس
تافل
زبان عمومی
مصاحبه کاری و تحصیلی
زبان تجاری
مهاجرت و اپلای
زبان کنکور ارشد و دکتری
زبان کودکان
Free Discussion
اسپیکینگ
رایتینگ
ریدینگ
لیسنینگ
تکمیل رزومه
مقاله نویسی
تصحیح رایتینگ
آزمون های داخلی
زبان راهنمایی و دبیرستان
لهجه نیتیو لایک
PTE
GRE
زبان راهنمایی و دبیرستان
Delete پاک کردن همه china-dot china-dot
مرتب سازی
Hanna Talebi

Hanna Talebi

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی زبان کودکان زبان راهنمایی و دبیرستان

جلسه آزمایشی

10,000 تومان

جلسه یک ساعتی

25,000 تومان

فاطمه سرلک

فاطمه سرلک

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان راهنمایی و دبیرستان اسپیکینگ لیسنینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

55,000 تومان

فاطمه هاشمی

فاطمه هاشمی

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) زبان عمومی اسپیکینگ زبان راهنمایی و دبیرستان

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

40,000 تومان

حدیثه رنجبر

حدیثه رنجبر

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: TTC

مبتدی (A1-A2) زبان راهنمایی و دبیرستان زبان کودکان اسپیکینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

20,000 تومان

راحله نوروزی

راحله نوروزی

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

متوسط (B1-B2) مبتدی (A1-A2) زبان عمومی ریدینگ زبان راهنمایی و دبیرستان

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

60,000 تومان

Atefe Jafari

Atefe Jafari

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی زبان راهنمایی و دبیرستان Free Discussion

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

20,000 تومان

Mahboubeh Jabbari

Mahboubeh Jabbari

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی زبان راهنمایی و دبیرستان Free Discussion

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

30,000 تومان

سحر گل محمدی

سحر گل محمدی

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان راهنمایی و دبیرستان اسپیکینگ زبان عمومی

جلسه آزمایشی

15,000 تومان

جلسه یک ساعتی

30,000 تومان

سمیرا دیدا

سمیرا دیدا

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان کودکان اسپیکینگ زبان راهنمایی و دبیرستان

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

20,000 تومان

محمدامین بتوئی

محمدامین بتوئی

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی زبان راهنمایی و دبیرستان Free Discussion

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

35,000 تومان

بهاره رمضانی

بهاره رمضانی

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی زبان کنکور ارشد و دکتری زبان راهنمایی و دبیرستان

جلسه آزمایشی

0 تومان

جلسه یک ساعتی

50,000 تومان

زهرا خدایاری

زهرا خدایاری

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) زبان عمومی اسپیکینگ زبان راهنمایی و دبیرستان

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

25,000 تومان

مانا حسن زاده

مانا حسن زاده

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی زبان تجاری زبان راهنمایی و دبیرستان

جلسه آزمایشی

0 تومان

جلسه یک ساعتی

30,000 تومان

دانیال راد

دانیال راد

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) زبان راهنمایی و دبیرستان زبان کودکان

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

50,000 تومان

ابوالقاسم عاشوری

ابوالقاسم عاشوری

استاد زبان فارسی language Persian

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) مقاله نویسی زبان راهنمایی و دبیرستان آزمون های داخلی

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

60,000 تومان

محدثه شریف

محدثه شریف

استاد زبان انگلیسی language English

پیشرفته (C1-C2) زبان راهنمایی و دبیرستان زبان عمومی اسپیکینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

40,000 تومان

سید محمد حسینی

سید محمد حسینی

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

زبان راهنمایی و دبیرستان

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

65,000 تومان

مژگان مرشدیان

مژگان مرشدیان باتجربه

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

متوسط (B1-B2) مبتدی (A1-A2) زبان عمومی اسپیکینگ زبان راهنمایی و دبیرستان

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

40,000 تومان

مهشید دلیری

مهشید دلیری

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی زبان راهنمایی و دبیرستان آزمون های داخلی

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

25,000 تومان

الهه عابدی

الهه عابدی

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

متوسط (B1-B2) مبتدی (A1-A2) زبان عمومی زبان راهنمایی و دبیرستان

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

40,000 تومان