راهنمای رزرو کلاس با اساتید
کلیک کنید
فیلترهای جستجو
اساتید جدید (تخفیف ویژه)
تعیین سطح رایگان
استادهای دارای ویدیو
همه
همه
همه
همه
همه
آیلتس
تافل
زبان عمومی
مصاحبه کاری و تحصیلی
زبان تجاری
مهاجرت و اپلای
زبان کنکور ارشد و دکتری
زبان کودکان
Free Discussion
اسپیکینگ
رایتینگ
ریدینگ
لیسنینگ
تکمیل رزومه
مقاله نویسی
تصحیح رایتینگ
آزمون های داخلی
زبان راهنمایی و دبیرستان
لهجه نیتیو لایک
PTE
GRE
Free Discussion
Delete پاک کردن همه china-dot china-dot
مرتب سازی
Negar Mirmasabi

Negar Mirmasabi

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) اسپیکینگ ریدینگ Free Discussion

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

15,000 تومان

رسول علیرضایی

رسول علیرضایی باتجربه

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) زبان عمومی اسپیکینگ Free Discussion

جلسه آزمایشی

10,000 تومان

جلسه یک ساعتی

80,000 تومان

سمیرا ایوبی

سمیرا ایوبی حرفه ای

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) اسپیکینگ Free Discussion زبان عمومی

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

85,000 تومان

متین عزیزی

متین عزیزی حرفه ای

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: IELTS

پیشرفته (C1-C2) متوسط (B1-B2) آیلتس زبان عمومی Free Discussion

جلسه آزمایشی

10,000 تومان

جلسه یک ساعتی

60,000 تومان

مهسا خادری

مهسا خادری

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی Free Discussion اسپیکینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

55,000 تومان

آیلین هدایت

آیلین هدایت

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: انگلیسی آمریکایی

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان کودکان Free Discussion رایتینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

40,000 تومان

یلدا داودی

یلدا داودی

استاد زبان ترکی language Turkish

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) اسپیکینگ زبان عمومی Free Discussion

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

55,000 تومان

محسن امجدی

محسن امجدی

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی مصاحبه کاری و تحصیلی Free Discussion

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

20,000 تومان

انیسه کشوری

انیسه کشوری

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان کودکان اسپیکینگ Free Discussion

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

20,000 تومان

سولماز نورایی

سولماز نورایی

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی زبان کودکان Free Discussion

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

60,000 تومان

فریا بابایی

فریا بابایی

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

متوسط (B1-B2) مبتدی (A1-A2) زبان عمومی Free Discussion اسپیکینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

35,000 تومان

فاطمه ولی گل بدست

فاطمه ولی گل بدست

استاد زبان فرانسوی language French

تخصص اصلی: DELF

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی Free Discussion مهاجرت و اپلای

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

85,000 تومان

کیانا اسدی

کیانا اسدی

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

متوسط (B1-B2) اسپیکینگ لهجه نیتیو لایک Free Discussion

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

25,000 تومان

Shahid Vallimamod

Shahid Vallimamod همراه

استاد زبان فرانسوی language French

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) اسپیکینگ لیسنینگ Free Discussion

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

25,000 تومان

Mahboubeh Jabbari

Mahboubeh Jabbari

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی زبان راهنمایی و دبیرستان Free Discussion

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

30,000 تومان

Elham Emami

Elham Emami

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) اسپیکینگ زبان عمومی Free Discussion

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

45,000 تومان

شادی عسگری

شادی عسگری همراه

استاد زبان آلمانی language German

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی Free Discussion

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

45,000 تومان

مهشید دلیری

مهشید دلیری

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی Free Discussion آزمون های داخلی

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

25,000 تومان

غزاله صمدپور

غزاله صمدپور

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: انگلیسی آمریکایی

متوسط (B1-B2) مبتدی (A1-A2) زبان عمومی Free Discussion اسپیکینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

25,000 تومان

مرضیه نظام آبادی

مرضیه نظام آبادی

استاد زبان ایتالیایی language Italian

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

متوسط (B1-B2) مبتدی (A1-A2) Free Discussion رایتینگ ریدینگ

جلسه آزمایشی

20,000 تومان

جلسه یک ساعتی

90,000 تومان