راهنمای رزرو کلاس با اساتید
کلیک کنید
فیلترهای جستجو
اساتید جدید (تخفیف ویژه)
تعیین سطح رایگان
استادهای دارای ویدیو
همه
همه
همه
همه
همه
آیلتس
تافل
زبان عمومی
مصاحبه کاری و تحصیلی
زبان تجاری
مهاجرت و اپلای
زبان کنکور ارشد و دکتری
زبان کودکان
Free Discussion
اسپیکینگ
رایتینگ
ریدینگ
لیسنینگ
تکمیل رزومه
مقاله نویسی
تصحیح رایتینگ
آزمون های داخلی
زبان راهنمایی و دبیرستان
لهجه نیتیو لایک
PTE
GRE
زبان کودکان
Delete پاک کردن همه china-dot china-dot
مرتب سازی
حدیثه رنجبر

حدیثه رنجبر

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: TTC

مبتدی (A1-A2) زبان راهنمایی و دبیرستان زبان کودکان اسپیکینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

20,000 تومان

روناک خوشنام

روناک خوشنام

استاد زبان فرانسوی language French

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان کودکان لیسنینگ زبان عمومی

جلسه آزمایشی

10,000 تومان

جلسه یک ساعتی

90,000 تومان

نگین احمدی

نگین احمدی

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: TTC

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی زبان کودکان اسپیکینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

30,000 تومان

غزل قدسی

غزل قدسی

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان کودکان زبان راهنمایی و دبیرستان زبان عمومی

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

25,000 تومان

سمیرا دیدا

سمیرا دیدا

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان کودکان اسپیکینگ زبان راهنمایی و دبیرستان

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

20,000 تومان

عطیه اباذری

عطیه اباذری

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

متوسط (B1-B2) مبتدی (A1-A2) زبان عمومی زبان کودکان اسپیکینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

40,000 تومان

گلناز پیغامی

گلناز پیغامی

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: انگلیسی آمریکایی

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) زبان راهنمایی و دبیرستان زبان عمومی زبان کودکان

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

25,000 تومان

دانیال راد

دانیال راد

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) زبان راهنمایی و دبیرستان زبان کودکان

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

50,000 تومان

نشاط یزدان پرست

نشاط یزدان پرست

استاد زبان انگلیسی language English

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان کودکان اسپیکینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

20,000 تومان

پریسا اسماعیل خانی

پریسا اسماعیل خانی

استاد زبان روسی language Russian

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) مهاجرت و اپلای زبان کودکان

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

110,000 تومان

Mahi Khademi

Mahi Khademi

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی زبان کودکان Free Discussion

جلسه آزمایشی

50,000 تومان

جلسه یک ساعتی

50,000 تومان

ساناز جعفری

ساناز جعفری

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) زبان عمومی زبان کودکان زبان راهنمایی و دبیرستان

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

30,000 تومان

فرزانه اسماعیلی

فرزانه اسماعیلی

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: انگلیسی آمریکایی

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی زبان کودکان اسپیکینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

50,000 تومان

Toktam Khani

Toktam Khani

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) پیشرفته (C1-C2) زبان عمومی زبان کودکان Free Discussion

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

45,000 تومان

فاطمه جوان فرد

فاطمه جوان فرد

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان کودکان زبان راهنمایی و دبیرستان زبان عمومی

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

70,000 تومان

Mahsa Gerami

Mahsa Gerami همراه

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی زبان کودکان

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

20,000 تومان

Fatemeh Khorram

Fatemeh Khorram

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: انگلیسی آمریکایی

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی زبان راهنمایی و دبیرستان زبان کودکان

جلسه آزمایشی

5,000 تومان

جلسه یک ساعتی

40,000 تومان

Nazanin Ghasemi

Nazanin Ghasemi

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی زبان راهنمایی و دبیرستان زبان کودکان

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

15,000 تومان

کوثر باسلیقه

کوثر باسلیقه

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) زبان عمومی زبان کودکان

جلسه آزمایشی

0 تومان

جلسه یک ساعتی

20,000 تومان

زهرا نظریان

زهرا نظریان باتجربه

استاد زبان فرانسوی language French

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان کودکان زبان عمومی

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

80,000 تومان