راهنمای رزرو کلاس با اساتید
کلیک کنید
فیلترهای جستجو
اساتید جدید (تخفیف ویژه)
تعیین سطح رایگان
استادهای دارای ویدیو
همه
همه
همه
همه
همه
آیلتس
تافل
زبان عمومی
مصاحبه کاری و تحصیلی
زبان تجاری
مهاجرت و اپلای
زبان کنکور ارشد و دکتری
زبان کودکان
Free Discussion
اسپیکینگ
رایتینگ
ریدینگ
لیسنینگ
تکمیل رزومه
مقاله نویسی
تصحیح رایتینگ
آزمون های داخلی
زبان راهنمایی و دبیرستان
لهجه نیتیو لایک
PTE
GRE
زبان تجاری
Delete پاک کردن همه china-dot china-dot
مرتب سازی
جعفر خسروی

جعفر خسروی

استاد زبان انگلیسی language English

پیشرفته (C1-C2) متوسط (B1-B2) زبان تجاری اسپیکینگ رایتینگ

جلسه آزمایشی

8,000 تومان

جلسه یک ساعتی

38,000 تومان

اعظم نیک زاد

اعظم نیک زاد

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) زبان تجاری مهاجرت و اپلای مصاحبه کاری و تحصیلی

جلسه آزمایشی

15,000 تومان

جلسه یک ساعتی

145,000 تومان

فاطمه بحرینی

فاطمه بحرینی

استاد زبان چینی language Chinese

تخصص اصلی: چینی Mandarin

مبتدی (A1-A2) زبان تجاری

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

90,000 تومان

رضا خدابخشی

رضا خدابخشی

استاد زبان عربی language Arabic

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) پیشرفته (C1-C2) زبان تجاری زبان عمومی زبان کنکور ارشد و دکتری

جلسه آزمایشی

0 تومان

جلسه یک ساعتی

60,000 تومان

مانا حسن زاده

مانا حسن زاده

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی زبان تجاری زبان راهنمایی و دبیرستان

جلسه آزمایشی

0 تومان

جلسه یک ساعتی

30,000 تومان

Samira Mousavi

Samira Mousavi

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: PTE

پیشرفته (C1-C2) متوسط (B1-B2) PTE آیلتس زبان تجاری

جلسه آزمایشی

20,000 تومان

جلسه یک ساعتی

190,000 تومان

Shohreh Zare

Shohreh Zare

استاد زبان چینی language Chinese

تخصص اصلی: HSK

مبتدی (A1-A2) لهجه نیتیو لایک زبان عمومی زبان تجاری

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

65,000 تومان

سمیه جوادی

سمیه جوادی

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) زبان عمومی زبان تجاری مهاجرت و اپلای

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

100,000 تومان

مریم میرزایی

مریم میرزایی

پیشرفته (C1-C2) متوسط (B1-B2) زبان تجاری ریدینگ تکمیل رزومه

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

75,000 تومان

مجتبی ناطقی

مجتبی ناطقی

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

پیشرفته (C1-C2) متوسط (B1-B2) مصاحبه کاری و تحصیلی زبان تجاری مهاجرت و اپلای

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

80,000 تومان

پدرام هاشمی نسب

پدرام هاشمی نسب باتجربه

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) زبان عمومی زبان تجاری Free Discussion

جلسه آزمایشی

10,000 تومان

جلسه یک ساعتی

65,000 تومان

مرتضی یگانه

مرتضی یگانه باتجربه

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: انگلیسی استرالیایی

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) اسپیکینگ مصاحبه کاری و تحصیلی زبان تجاری

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

50,000 تومان

نسترن خلردی

نسترن خلردی

استاد زبان روسی language Russian

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی زبان تجاری Free Discussion

جلسه آزمایشی

15,000 تومان

جلسه یک ساعتی

80,000 تومان

Somaye Rostami

Somaye Rostami

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان تجاری

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) زبان عمومی زبان تجاری اسپیکینگ

جلسه آزمایشی

10,000 تومان

جلسه یک ساعتی

60,000 تومان

رضا محرابی

رضا محرابی

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

متوسط (B1-B2) پیشرفته (C1-C2) زبان تجاری زبان راهنمایی و دبیرستان زبان عمومی

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

65,000 تومان

جو یائو

جو یائو همراه

استاد زبان چینی language Chinese

تخصص اصلی: زبان عمومی و تقویت مکالمه

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان عمومی زبان تجاری اسپیکینگ

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

60,000 تومان

ندا اصغری

ندا اصغری باتجربه

استاد زبان فرانسوی language French

تخصص اصلی: مصاحبه کاری و تحصیلی فرانسوی

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) زبان تجاری اسپیکینگ مصاحبه کاری و تحصیلی

جلسه آزمایشی

15,000 تومان

جلسه یک ساعتی

75,000 تومان

فهیمه باقری

فهیمه باقری حرفه ای

استاد زبان چینی language Chinese

تخصص اصلی: HSK

متوسط (B1-B2) مبتدی (A1-A2) زبان کودکان زبان عمومی زبان تجاری

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

60,000 تومان

Mahsa Bozorgasl

Mahsa Bozorgasl

استاد زبان ایتالیایی language Italian

تخصص اصلی: CELI

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) مهاجرت و اپلای مصاحبه کاری و تحصیلی زبان تجاری

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

35,000 تومان

صدرا گلشن

صدرا گلشن حرفه ای

استاد زبان انگلیسی language English

تخصص اصلی: IELTS

مبتدی (A1-A2) متوسط (B1-B2) آیلتس زبان عمومی زبان تجاری

جلسه آزمایشی

رایگان

جلسه یک ساعتی

135,000 تومان