استاد مکاتبات بازرگانی
مکاتبات بازرگانی English کلاس خصوصی
teacher avatar پالیز اردلان
مدرس زبان انگلیسی استاد با انگیزه
طول کلاس: 10 ساعت

معرفی کلاس

در این دو ه زبان آموز نحوه نگارش و مکاتبه با طرفهای انگلیسی زبان را می آموزد.

مشاهده بیشتر

سرفصل‌های کلاس

بخش 1 - مکاتبات تجاری
شیوه های مدرن نگارش تجاری