استاد B1B2
B1B2 English کلاس خصوصی
teacher avatar نسترن فضلی
مدرس زبان انگلیسی استاد با انگیزه
طول کلاس: 40.5 ساعت

معرفی کلاس

این دوره جامع به منظور آمادگی آن دسته از کاندیداهای آیلتس طراحی شده که زمان محدودی برای شرکت در آزمون دارند و نیاز به کسب نمره ی تا 6.5 دارند.دوره هر 4 اسکیل را پوشش میدهد.جلسات 90 دقیقه ای تعریف شده اند و در بازه ی 12 هفته ای (2 جلسه در هفته)و 8 هفته ای (3 جلسه در هفته) این دوره به اتمام میرسد

مشاهده بیشتر