07-12-2017

چگونه زبان بدن رئیسم را بخوانم؟

زبان بدن

 

اگر در تلاش برای درک چگونگی تفسیر زبان بدن همکاران خود در زمینه های مختلف فرهنگی و نحوه پاسخ دادن به آن هستید، ممکن است لیستی از بایدها و نبایدهای دیگران را برای خود داشته باشید.

اما این لزوما بهترین روش نیست. تعمیم دادن ممکن است  برای آماده سازی ما در زمینه های بین فرهنگی مفید باشد. اما اغلب آنها بیش از حد ساده شده اند و در زمان های مختلف می توانند به صورت کلی تقلید شوند. اگر توصیه های مشابه هم داشته باشیم نتایج می تواند فاجعه آمیزتر شود.

به عنوان مثال، تصور کنید که ایده ای برای یک فرآیند جدید در یک جلسه ارائه می کنید و رئیس شما لبخند می زند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که لبخند در فرهنگ های مختلف مفهوم یکسانی دارد و نشان از رضایت دارد، بنابراین شما ممکن است فرض کنید که رئیس شما باید از ارائه شما خوشحال باشد. با این حال، ساختن این فرض بدون تحقیق عمیق تر می تواند مشکل ساز باشد. اما اگر با نگاه کردن به رئیس خود متوجه شوید که سرش را پایین انداخته و با قلم خود بازی می کند، این کار معانی مختلفی را به ذهن شما می رساند.

زبان بدن

چطور می توانی عکس العمل رئیس ات را به درستی متوجه شوی؟

پاسخ این است : تجزیه و تحلیل خود را از زبان بدن بررسی کنید و  آن را با آنچه که  شخص می گوید و چگونگی بیان آن مطابقت دهید .
ممکن است در پایان ارائه شما، رئیس بگویدکه “ما باید جزئیات این ایده را بیشتر بررسی کنیم.” با شنیدن نظر او، همراه با تُن صدایش، متوجه خواهید شد که او با ارائه شما آنطور که شما در ابتدا تصور می کردید، موافق نیست.

شما می توانید تفسیر خود را با تجزیه و تحلیل حرکات، حالت ها و عبارات گروه ها یا «خوشه ها» شروع کنید، نه اینکه به دنبال حرکات جداگانه باشید.

از خودتان بیرسید، چه دلیلی دارد که مردم مانند هم رفتار کنند؟

بررسی هویت فرهنگی شخص و نحوه رفتار آنها در زمینه های خاص می تواند به شما کمک کند بینش عمیق تر به زبان بدن، کلمات و صدا بدست آورید. برای درک واکنش رئیس خود، باید بر اعتقادات، ارزش ها و ترجیحات ، و همچنین انگیزه او در موقعیتی که قرار دارد، تأکید کنید. او ممکن است به دلیل انتظارات خاصی  که از نحوه عملکرد افراد در جلسات دارد یا با توجه به تصویر خاصی که برای معرفی پروژه به تیم در ذهن دارد، به این شیوه عمل کند. در این مورد، رهبر به نظر می رسد که پروژه را جدی و دقیق کنترل کند.

هویت فرهنگی فردی، از ارزش ها و باورهای خانواده، گروه و جامعه  و چیزهایی ساخته می شود که:
• برای آنها مهم است
• بر رفتار و ترجیحات آنها تاثیر بگذارد.
• به احساس هویت و تعلق خاطر آنها مربوط باشد.

خواندن زبان بدن

همانطور که در این مقاله نیز کامل توضیح داده شده است، می توانیم نتیجه بگیریم که فرهنگ ،تحت تاثیر گروه است و بر شیوه ها، ترجیحات و رفتار ما تاثیر می گذارد. فکر می کنم در مورد رئیس تان، شما ممکن است بدانید که گروه های خاصی از رفتار او به عنوان یک رهبر در جلسات تحت تاثیر قرار گرفته اند: معرفت او، که بر درک جزئیات و مراقبت از نتایج خوب تاکید می کند، ؛ فرهنگ رسمی او که تلاشش را برای به دست آوردن نتایج و کاهش خطر پذیری نشان می دهد ؛ و فرهنگ سازمانی سلسله مراتبی که به این معنی است که او مسئول تصمیم گیری است و بر اساس نتایج آن قضاوت خواهد شد. این ترکیبات تاثیرگذار، او را به تصویری جدی، دقیق، کنترل کننده در این جلسه تبدیل می کند.

با این حال، ما نمی توانیم فرض کنیم که همیشه هویت فرهنگی نقش اصلی در رفتار فرد دارد. این می تواند جزیی از شخصیت افراد باشد، یا شاید آنها فقط روز بدی داشته باشند و بر اساس آن واکنش نشان دهند.
پس به پیام های دیگران پاسخ مناسب بدهید.

در بعضی زمینه های فرهنگی، ممکن است در موقعیتی قرار گیرید که زبان بدن فرد دیگری با اعتقادات، ارزش ها یا ترجیحات شما در تقابل باشد. این می تواند یک وضعیت ناراحت کننده باشد.
اخیرا، من در دیدار با  یک مشتری با این مورد برخورد کردم. حین گفتگو، چندین بار برای قطع کردن حرفم، کف دستش را در مقابل صورت من قرار می داد. هر بار که این اتفاق می افتاد، بیشتر و بیشتر احساس ناراحتی می کردم . ولی به نظر می رسید این حرکت برای او کاملا طبیعی بود.

اگر با زبان بدن دیگران روبرو شوید که موجب ناراحتی شما می شود، یکی از تکنیک های زیر را امتحان کنید:
• واکنش نشان ندهید.
• چند نفس عمیق بکشید
• احساسات خود را کنترل کنید.
• ترجیحات مختلف را بدون قضاوت تایید کنید.
• سعی کنید بیان خود را خنثی نگه دارید.
• روی چیز دیگری تمرکز کنید
• گفتگو را متوقف کنید (به عنوان مثال، با خارج کردن چیزی از کیف خود).
• از طنز استفاده کنید.
• احساسات خود را به روش غیر مستقیم بیان کنید.
• به طور مستقیم به کسی که احساس ناراحتی می کنید بگویید.
• شخص دیگری را به مکالمه بیاورید.

زبان بدن

به این فکر کنید که اگر دوباره در این شرایط قرار گرفتید چگونه عکس العمل نشان دهید.

لازم است که تکنیک های مختلف را بسته به شرایطی که در آن قرار دارید، افرادی که با آنها برخورد می کنید وترجیحات و ارزش های خاص آنها وآنچه در گذشته با آن برخورد کرده اید، تغییر دهید. مثلا در برخورد با رئیس خود اگر او لبخند زد یا نیشخند زد یا با قلمش بازی کرد بهتر است کارهای زیر را انجام دهید:

احساسات خود را کنترل کنید.

گفتگو را متوقف کنید تا به مدت چند ثانیه به آرامش برسید.

سوالات خود را بطور غیر مستقیم بپرسید.

در این زمینه، شما به رئیس خود نزدیک نیستید. در جلسه افراد دیگری هم حضور دارند و فاصله قدرت زیادی بین شما وجود دارد، به ویژه اگر سازمان کاملا سلسله مراتبی باشد، رئیس کاملا جدی و مقرراتی است و شما باید با آن هماهنگ شوید.

اگر سازمان غیر رسمی باشد رابطه کارکنان با رئیس باز تر است و ممکن است در بیان احساسات و نظرات خود به آن راحتتر باشید.

به یاد داشته باشید که تمام زبان بدن به فرهنگ و شخصیت و آنچه اتفاق می افتد مربوط نیست. اگر زبان بدن شخصی برای شما ناخوشایند باشد ممکن است به او مستقیمآ بگویید و یا برای طرحی برای واکنش به آن تصمیم گیری کنید.

زبان بدن نادرست